Jak žádat o dotaci Oprav dům po babičce? Průvodce krok za krokem

Jak žádat o dotaci Oprav dům po babičce? Průvodce krok za krokem

16. 11. 2023
7 min. čtení
Názorně

Zdědili jste starší dům nebo spoluvlastníte chatu? Pokud v objektu máte trvalý pobyt, můžete využít štědré dotace na renovaci z nového programu Oprav dům po babičce. Až 1 milion korun na zateplení a finanční příspěvky na další energetické úspory vám na účtu přistanou ještě před zahájením prací. Připravili jsme pro vás shrnutí, jak dotaci získat.

Nejprve stručný úvod: Dotační program Oprav dům po babičce vám jako vlastníkovi pokryje renovaci nemovitosti, při které snížíte energetickou náročnost domu. Podmínkou čerpání dotace je, abyste nemovitost kompletně zateplili i včetně oken.

 

Tato dotace je součástí programu Nová zelená úsporám, nově ji od září 2023 poskytuje Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí ČR. Detailní podmínky najdete na oficiálním webu dotačního programu.

 

Hlavní výhodou programu je, že celou dotaci obdržíte na účet předem. Dotace vám ale pokryje pouze 50 % nákladů, zbytek musíte uhradit z vlastních zdrojů. Rozdíl mezi náklady na renovaci a vyplacenou dotací vám pomůže pokrýt zvýhodněný úvěr od stavební spořitelny. Pokud máte hluboko do kapsy, ale víte, že se renovaci nevyhnete, je tato dotace pro vás.

 

Kdo může o dotaci žádat?

O dotaci můžete žádat, pokud:

 • vlastníte rodinný dům nebo chatu, máte tam trvalý pobyt a víte, že 10 let na stejné adrese zůstanete.
 • jste ekonomicky aktivní – můžete být zaměstnanec, OSVČ, pracující důchodce nebo i rodič na mateřské dovolené (oproti tomu čerpání rodičovského příspěvku vám k dotaci nepostačí).

 

Zároveň musíte splnit i tyto podmínky:

 • Nesmíte vlastnit ani spoluvlastnit žádnou jinou nemovitost určenou k bydlení.
 • Rodinný dům či chata musí být starší než 10 let.

 

Kolik peněz získáte a na co je můžete použít?

Domácnosti získají až 1 milion korun na komplexní zateplení rodinného nebo rekreačního objektu, třeba chalupy. Zateplení budovy je nutnou podmínkou, abyste dotaci dostali.

 

K tomu navíc můžete žádat o finance na další úsporná opatření, třeba:

 • instalaci fotovoltaických panelů – až 200 000 Kč,
 • instalaci tepelného čerpadla – až 140 000 Kč,
 • systém pro ohřev vody – až 60 000 Kč,
 • systém řízeného větrání – až 105 000 Kč,
 • využití dešťovky – až 105 000 Kč
 • či výstavbu stanice elektromobility – až 15 000 Kč.

 

Dotace funguje tak, že pokryje nejvýše 50 % všech nákladů (dotační hantýrkou tzv. přímých realizačních výdajů). Pokud tedy chcete žádat dotaci 1 milion korun na zateplení domu, musí vás zateplení vyjít na 2 miliony.

 

Co všechno do přímých nákladů spadá, vysvětlujeme níž.

 

TIP: Pokud se pouštíte jen do dílčího zateplení nebo třeba instalace solárních panelů, využijte další dotace z programu Nová zelená úsporám.

 

K dotaci můžete získat dotační bonusy

Krom proplacení nákladů získáte z dotace Oprav dům po babičce navíc dotační bonusy. Jde o:

 • 50 000 Kč za každé nezaopatřené dítě (tj. každé dítě, které neukončilo povinnou předškolní docházku nebo třeba studuje vysokou školu).
 • 10 % z celkové výše dotace, pokud jste z Karlovarského, Moravskoslezského a Ústeckého kraje a z obcí podporovaných státem – jejich seznam najdete tady.
 • Kombinační bonus 10 000 Kč za každé další úsporné opatření, které provedete nad rámec komplexního zateplení budovy. Třeba když k zateplení ještě nainstalujete solární panely nebo si pořídíte zelenou střechu.
 • 30 000 Kč za environmentálně šetrné řešení projektu.
   

Dotaci Oprav dům po babičce můžete čerpat i zpětně, začala-li renovace po 1. lednu roku 2021.

Dotace Oprav dům po babičce je ideální pro mladé rodiny, poskytuje jim i štědré finanční bonusy – třeba 50 000 Kč za každé nezaopatřené dítě.

Čtěte, jak zřídit malou domácí větrnou elektrárnu. >>

 

Co spadá do přímých realizačních výdajů?

Před žádáním o dotaci se ujistěte, že se vámi plánované výdaje počítají do tzv. přímých realizačních výdajů, která stanovují pravidla dotace. Jde o výdaje, které vynaložíte za úsporná opatření.

 

Mezi přímé realizační výdaje patří třeba:

 • úhrada za projektovou dokumentaci a realizaci opatření – například platba firmě, která budovu zateplí,
 • úhrada za materiál – pokud úpravy provádíte svépomocí.

Tyto výdaje hradíte vy (nebo spoluvlastníci nemovitosti).  

 

Mezi přímé realizační výdaje nepatří:

 • výdaje za použitá či repasovaná zařízení,
 • výdaje za použité stavební materiály,
 • výdaje za práce prováděné svépomocí
 • nebo třeba geodetické práce.

 

Jak postupovat při podání žádosti?

Příjem žádostí běží od září 2023. Žádost o dotaci můžete podat před provedením prací, v jejich průběhu i po jejich ukončení. Na realizaci zvolených úsporných opatření pak máte 2 roky.

Postup podání záleží na tom, zda úsporná opatření teprve plánujete, nebo už jste je provedli. Počítejme s první možností – co teď?

 

1) Důkladně nastudujte podmínky programu nebo oslovte někoho, kdo vám pomůže

Pokud budete žádost podávat sami, neobejdete se bez prostudování tzv. Závazných pokynů pro žadatele. Obsahují pravidla pro všechna úsporná opatření, včetně částek maximální dotace.

Nastudujte si, jaké dokumenty k jednotlivým úsporným opatřením budete potřebovat. Když vám nebude cokoliv jasné, poradí vám pracovníci přímo na Krajských pracovištích SFŽP ČR nebo jim napište přes kontaktní formulář.

Pokud si chcete práci ulehčit, oslovte firmu, která vám s podáním dotace pomůže: zpracuje veškerou dokumentaci, vybere, která úsporná opatření můžete využít, připraví projekt a pak za vás žádost podá. Většinou jde o firmy, které třeba montují fotovoltaiku nebo zateplují budovy – na internetu jich najdete mnoho.

 

2) Oslovte specialisty a zajistěte odborný posudek

Ať už připravujete podklady k žádosti sami, nebo za pomoci firmy, neobejdete se bez odborného posudku od expertů. Jeho součástí je:

 • projektová dokumentace – zpracovává projektant, například architekt, stavební inženýr,
 • energetické hodnocení – vydává energetický specialista.

V závislosti na vybraných opatřeních musíte doložit i další dokumenty – třeba fotodokumentaci stavu budovy nebo průkaz energetické náročnosti budovy.

 

3) Žádost podejte

Žádost podáte přes informační systém Státního fondu životního prostředí. K registraci do systému potřebujete elektronickou identifikaci, tedy Identitu občana nebo bankovní identitu.

Než žádost podáte, nachystejte si doklad o vlastnictví bankovního účtu, na který vám stát dotaci vyplatí a po ruce mějte odborný posudek. Při podání žádosti postupujte krok za krokem podle videonávodů zde.

Veškerá úsporná opatření hrazená z dotace musíte stihnout do 2 let. Zamluvte si proto včas všechny specialisty – zejména těch energetických není v Česku mnoho.

 

Čtěte, kolik stojí tepelné čerpadlo nebo nádrž na dešťovku >>

 

Co se stane potom, co dotaci podáte

 1. Po schválení žádosti by vám peníze měly přijít na účet. Protože však dotace pokryje maximálně 50 % nákladů, promyslete, z čeho zbylá opatření uhradíte – využít můžete třeba naši Půjčku na udržitelné bydlení.

  V roce 2024 by se také měly rozběhnout zvýhodněné úvěry od stavebních spořitelen – jejich podobu momentálně stát se spořitelnami dojednává.
 2. Pak už se pustíte do realizace – buď s dodavatelskou firmou či svépomocí. Pro technicky náročnější opatření, třeba instalaci fotovoltaiky, budete každopádně potřebovat odborníky – poptejte je včas, abyste renovaci stihli do 2 let. Jejich seznam najdete tady.
 3. Jakmile všechna opatření dokončíte, odevzdejte všechny dokumenty (například závěrečnou zprávu technického dozoru nebo zprávu o instalaci fotovoltaiky) prostřednictvím informačního systému, ve kterém jste žádost předložili.