Životní pojištění Elán

Komplexní pojištění pro dospělé i děti

Pojistěte se komplexně

Sleva až 15 % z výše pojistného


Sleva 10 % za jiné životní pojištění Komerční pojišťovny (kromě smluv kolektivního pojištění)

Výplata dvojnásobku pojistné částky při smrti úrazem následkem dopravní nehody

Progresivní plnění u trvalých následků úrazu (výplata až pětinásobku pojistné částky při 100% poškození)

Životní pojištění Elán

  • flexibilita – povinné je pouze pojištění pro případ smrti, ostatní připojištění jsou volitelná dle přání a potřeb klienta

  • možnost měnit rozsah pojistné ochrany zdarma kdykoli v průběhu pojištění a přizpůsobit tak pojištění aktuálním potřebám klienta

  • možnost připojištění až 4 dětí pro případ trvalých následků úrazu, poškození úrazem, hospitalizace a závažných onemocnění

  • medicínská asistence zdarma (konzultace s odborným zdravotnickým personálem, zorganizování a úhrada transportu ze zdravotnického zařízení)

Jsme vám nablízku

Napište nám


* Povinné pole


* Povinné pole
Podmínky pro uzavření smlouvy
  • pojistníkem může být osoba, které v době sjednání produktu bylo již 18 let
  • pojištěným může být osoba ve věku 15–75 let pro hlavní pojištění (max. vstupní věk 70 let) a 15–65 let pro doplňková pojištění (max. vstupní věk 64 let)
  • pojištěné dítě může být ve věku 0-26 let (max. vstupní věk 14 let)

Finanční poradci Modré pyramidy zprostředkovávají uzavření smlouvy s Komerční pojišťovnou, a.s. K této činnosti jsou oprávněni zápisem do seznamu vázaných zástupců, který vede ČNB.

Poskytovatelem produktu je Komerční pojišťovna, a.s.

Související produkty

Rizikové životní pojištění Pyramida

Když nebudete moct splácet úvěr

MojePojištění majetku

Ochrana vaší nemovitosti a jejího vybavení