Podpora Jižní Moravě

Pomáháme

Skupina Komerční banky, jejíž je Modrá pyramida součástí, věnuje 7 mil. Kč na pomoc postiženým oblastem.

Odklad splátek

Klientům po domluvě odložíme zdarma splátky úvěrů o dobu, na které se společně dohodneme. Více informací o možnostech odkladu splátek najdete zde nebo na lince Podpory splácení 955 523 750.

Jak řešit pojistnou událost

V souvislosti se škodami způsobenými našim klientům nepředvídatelnými živelními událostmi (tornáda, krupobití apod.) rekapitulujeme nejdůležitější informace týkající se pojištění jejich majetku (produkt Mojepojištění majetku) a uplatnění nároku z pojištění.

Škodní událost je možné hlásit kdykoliv:

  • v mobilní aplikaci Komerční banky
  • telefonicky na čísle 292 292 260
  • e-mailem na kp@axa-assistance.cz

Podrobnější informace i k pojištění osob (např. úraz) nebo odpovědnosti najdete na tomto odkazu.

Ukončení smlouvy o stavebním spoření

Klientům zasaženým přírodní katastrofou umožníme ukončení smlouvy o stavebním spoření ve zkrácené lhůtě a bez poplatku (i když je smlouva ve vázací lhůtě). Pokud chcete tuto možnost využít, připravte si potvrzení o svém bydlišti, vyplněné čestné prohlášení (dokument je ke stažení níže) a kontaktujte svého poradce.