Potíže se splácením

Potíže se splácením

Potřebujete odložit splátky nebo jinak ulevit ve stávajícím způsobu splácení?

Chápeme, že v životě mohou nastat různé situace, díky kterým mohou vzniknout potíže se splácením. I v těchto situacích jsme tu stále pro Vás a máme připraveno hned několik možných řešení:

 • Plaťte dočasně méně: Odložíme Vám po dobu 1 až 6 měsíců splácení jistiny - úrok budete splácet i nadále.
 • Neplaťte dočasně žádné splátky: Odložíme Vám po dobu 1 až 6 měsíců splácení jistiny i úroku.
 • Trvale si snižte splátky: Snížíme Vám splátky, čímž prodloužíme celkovou délku splácení, a to do příští refixace Vašeho úvěru. Pokud refixace u Vašeho úvěru nebude, tak bude snížení trvalé. V opačném případě spolu po refixaci můžeme znovu řešit snížení splátek, budete-li to potřebovat.
 • Odložte si svůj aktuální nedoplatek: Rozložíme Vám aktuální evidovaný nedoplatek do budoucích splátek. Prodlouží se Vám splátkový plán a Vy budete splácet jako dosud.

Na co je dobré dát si pozor, než se pro jednu z variant rozhodnete?

Všichni Vaši spoludlužníci, ručitelé i zástavci musí s poskytnutím úlevy souhlasit. Je nutné, aby společně s Vámi podepsali dodatek ke smlouvě. V dodatku uvidí stav úvěru i aktuální přehled o Vaší finanční situaci.

 • Úleva ve splácení se vždy objeví v úvěrovém registru a bude viditelná ostatním finančním institucím, budete-li u nich žádat o úvěr. Záznam v registru o poskytnuté úlevě posuzuje každá banka samostatně podle vlastní metodiky, může však vést i k zamítnutí žádosti o nový úvěr. Informace z registrů o proběhlé úlevě nebude bránit možnosti posouzení nové úvěrové žádosti v naší společnosti. V této samozřejmě zohledníme specifickou situaci, za které jsme úlevu ve splácení poskytli. Schvalování jednotlivých žádostí nicméně probíhá vždy komplexně a bere se přitom v úvahu celá řada dalších informací.
 • V rámci vyřizování odkladu splátek proběhne:
  • kontrola v úvěrových registrech;
  • telefonický rozhovor, v rámci kterého probereme Vaši současnou situaci. Podle okolností se připravte i na případně delší délku hovoru (20-30 minut), během kterých posoudíme aktuální příjmy a výdaje Vaší rodiny a případných dalších účastníků úvěru a celkově posoudíme možnosti vhodné úlevy ve splácení.
 • Může se stát, že budeme pro možnost poskytnutí úlevy potřebovat některé Vámi uvedené údaje doložit, což Vám sdělíme během telefonického rozhovoru (může jít například o potvrzení od lékaře o dlouhodobé hospitalizaci pro dlouhodobý odklad splátek, potvrzení z úřadu práce, apod.). Jelikož nebude možné před doložením úlevu v některých případech poskytnout, připravte si ideálně vhodné dokumenty, které mohou doložit Vaši situaci ještě před podáním žádosti. Pokud nevíte, co si připravit, nic se neděje a domluvíme se během telefonického rozhovoru po podání žádosti.
 • U úlev formou trvalého snížení splátek nebo odložení aktuálního nedoplatku se prodlouží doba, po kterou budete úvěr splácet. Znamená to pro Vás, že zaplatíte na úrocích více, než když budete splácet podle současného splátkového kalendáře. Přesnou částku, o kolik přeplatíte, Vám samozřejmě spočítáme předem a vyčíslíme v dodatku ke smlouvě.

  U úlev formou přechodného částečného nebo úplného odkladu splátek si můžete vybrat, zda chcete dobu splácení prodloužit nebo zachovat původní termín splatnosti, způsobem adekvátního navýšení měsíčních splátek po skončení úlevy. O možné výši upravené měsíční splátky Vás budeme informovat v průběhu zpracování úlevy.

  Je na Vás se rozhodnout, jaké řešení, vzhledem ke zvolenému typu úlevy, je pro Vás přijatelné. Samotné zpracování žádosti je pro Vás samozřejmě zdarma.

Proč není sjednání úlevy ve splácení jednodušší – nejlépe automaticky na jedno kliknutí?

Při vyhodnocování Vaší žádosti musíme stejně jako ostatní banky postupovat zejména podle zákona o spotřebitelském úvěru, který tuto oblast upravuje, s cílem ochránit Vás před rozhodnutím, které může být líbivé (nemusíte splácet), ale znamená pro Vás mírné zdražení úvěru (suma zaplacených úroků bude vyšší) a je již založeno na tvrzené nemožnosti (nebo omezené možnosti) splácet. Na poskytnutí úlevy ve splácení tak není právní nárok a může se v některých situacích stát, že Vaší žádosti nebudeme moci vyhovět. Dodatek k úlevě ve splácení navíc mění Vaši úvěrovou smlouvu, a aby byl platně sjednán, musí být dodržena řádná forma a obsah v souladu se smlouvou a zákonem o spotřebitelském úvěru.

Jak mohu požádat o úlevu ve splácení?

Pokud berete na vědomí, že se úleva zaznamenává do úvěrového registru a všichni Vaši spoludlužníci, ručitelé a zástavci s ním budou muset souhlasit, je postup následující:

 1. Jednoduše vyplňte on-line formulář za každou smlouvu, u níž žádáte o úlevu. Je na Vás, zda požádáte u všech nebo jen některé z Vašich smluv (praktická rada – v takovém případě si např. důvody pro úlevu uložte v textu bokem pro pozdější zkopírování).
 2. Zavoláme Vám zpět a probereme společně údaje Vámi uvedené v on-line formuláři v tomto rozsahu:
  • O jaký druh úlevy žádáte. Probereme s Vámi celý proces uzavření dohody.
  • Jaké jsou Vaše důvody pro poskytnutí úlevy ve splácení. Pokud budeme potřebovat některé Vám sdělené údaje doložit (například dlouhodobou nemoc, evidenci z úřadu práce, apod.), domluvíme se, jakou cestou nám požadované doklady dodáte.
  • Jaká je finanční situace Vás a ostatních účastníků úvěru.
  • Jakým způsobem budete řešit situaci, pro kterou o úlevu žádáte – ztrátu zaměstnání, výpadek příjmu, dlouhodobou nemoc, atp. a kdy očekáváte vyřešení dané situace a s jakým výsledkem?
 3. Vyhodnotíme Vaši žádost a případné doložené doklady.
 4. Zašleme Vám e-mailem (výjimečně poštou) dodatek ke smlouvě spolu s předsmluvními informacemi a s podrobným návodem do kdy a jakým způsobem nám máte podepsaný dodatek vrátit zpět. Pokud nebudeme moci Vaší žádosti vyhovět, vyrozumíme Vás stejným způsobem.
 5. Všichni Vaši spoludlužníci a ručitelé podepíší dodatek spolu s Vámi a podepsaný dodatek nám dle pokynů včas doručíte zpět – čím dříve, tím lépe. Podle Vašich potřeb nám můžete zaslat dokumentaci poštou s úředně ověřenými podpisy, nebo máte možnost podepsat dodatek bezplatně u poradců na pobočkách Modré pyramidy. Mimo to jsme připraveni s Vámi podepsat dokument na dálku elektronicky.
 6. Hotovo, po zvolenou dobu budete mít účinnou úlevu ve splácení a nebudete muset hradit splátky nebo jejich část v dohodnuté výši.

Máte zájem o úlevu ve splácení? Vyplňte prosím náš formulář.

Pokud budete potřebovat naši pomoc či radu, jsme Vám k dispozici na telefonu 955 523 760.

Pokud splácíte inkasem, upozorní Vás Vaše banka, ze které provádíte platby, na jeho neprovedení většinou včas, prostřednictvím internetového nebo mobilního bankovnictví, případně formou SMS/e-mailu. Je tedy vhodné z Vaší strany průběžně sledovat stav účtu a kontrolovat, zda zadané platby byly provedeny, případně se řídit instrukcemi Vaší banky, jak situaci napravit.

Tímto způsobem je možné zajistit včasnou úhradu neprovedené platby a vyhnout se zápisu do registrů, písemným upomínkám a sankcím.

Pokud inkaso pro splácení nemáte sjednáno a využíváte jednorázový nebo trvalý příkaz k úhradě, upozorníme Vás na chybějící platbu zdarma včasným zasláním SMS zprávy a/nebo e-mailu.

Pro tento způsob informování a další řešení je vždy nejdůležitější mít u nás uvedeny všechny Vaše platné kontaktní údaje. Pokud dojde k jejich změně je nutné nás o tom neprodleně informovat. Způsoby, jak to udělat jsou tyto:

 • všechny kontaktní údaje můžete změnit u svého poradce prostřednictvím standardizovaného formuláře, je nutné mu vždy sdělit, že chcete měnit kontaktní údaje pro Modrou pyramidu
 • telefonní číslo, korespondenční adresu a e-mail můžete z pohodlí domova změnit prostřednictvím aplikace MP Home
 • e-mailový kontakt můžete změnit v rámci nahrávaného telefonního hovoru při splnění podmínek pro Vaši identifikaci

Jste-li spoludlužníkem či ručitelem úvěru, který není řádně splácen, dozvíte se od nás informace také, ale až poté, co k úhradě vyzveme hlavního dlužníka úvěru a poskytneme mu dodatečnou lhůtu na zaplacení. Zareagujete-li na naši upozorňující SMS a e-mail okamžitým sjednáním nápravy (ideálně přesvědčením dlužníka k zaplacení), zpravidla nedojde k účtování sankcí. Do registrů může být (v závislosti na výši nedoplatku dlužníka) již negativní záznam přesto odeslán.

 • Na účtu nebylo dost peněz? To se čas od času může přihodit každému. Vaše banka, ze které platby provádíte, Vás na tento stav většinou včas upozorní v internetovém nebo mobilním bankovnictví, případně formou odeslání SMS zprávy nebo emailu. Obvykle je třeba chybějící splátku uhradit jiným způsobem, tzn. jednorázovým příkazem k úhradě z Vašeho účtu, nebo vkladem na pobočce Komerční banky (bez poplatku). Pokud máte datum inkasa 10. nebo 15. den v měsíci, vyšleme inkaso ještě jednou k 25. dni v měsíci, stačí tedy zajistit na účtu dostatek peněz pro úspěšné provedení opakovaného inkasa.
 • Peníze na účtu nebyly včas a minuly se s vyslaným inkasem? To se stává, pokud na inkasním účtu není stabilní rezerva nebo tam peníze přeposíláte z jiného svého účtu.
 • Změnili jste banku nebo číslo účtu? Nic se neděje, nastavte si ve své nové bance inkaso pro Modrou pyramidu a sdělte nám nové číslo účtu. Oznámení o změně můžete podat prostřednictvím svého poradce, poštou nebo e-mailem na info@modrapyramida.cz. K žádosti přiložte potvrzení o nastavení inkasa z nového účtu (otisk obrazovky z internetového bankovnictví nebo potvrzení z banky), abychom mohli upravit nastavení také na naší straně a inkaso do budoucna procházelo bez potíží.
 • Máte nový úvěr a inkaso mělo proběhnout poprvé? Obraťte se na svou banku a na nás ohledně zjištění, zda je na obou stranách nastaveno správně. Chyba bývá nejčastěji v nastavení inkasa ve Vaší bance, v čísle účtu pro Modrou pyramidu, periodě inkasa (volte ideálně co nejnižší počet dní), variabilním symbolu (může být jakýkoli, ale musí být pro obě čísla účtu jednoho úvěru stejný), termínu inkasa (zvolte nejbližší k Vašemu výplatnímu termínu – s inkasními termíny 10. nebo 15. je spojena výhoda opakovaného inkasa) nebo výši limitu.

Inkaso

Splácení inkasem volí většina našich klientů. Doporučujeme Vám provádění průběžné kontroly stavu Vašeho účtu zejména v termínech, kdy se vám provádějí pravidelné měsíční splátky. Pokud zjistíte neprovedení inkasa včas, stihnete částku uhradit dříve, než se odešle upomínka, předejdete tak nahlášení nedoplatku do registrů a naúčtování sankcí. Termín inkasa si zvolte podle toho, kdy bývá na Vašem účtu dostatečný zůstatek (např. den po vašem výplatním termínu). Vyberte si datum 10., 15. nebo 20. den v měsíci. Inkasa v termínech 10. a 15. den mají jednu výhodu navíc - pokud se splátka v tomto termínu neprovede, např. z důvodu nízkého zůstatku na účtu, zopakujeme inkasní příkaz ještě jednou k 25. dni v měsíci.

Trvalý příkaz

Pokud si přejete splácet trvalým příkazem, doporučujeme nastavit datum tak, aby navazovalo na termín výplaty Vaší mzdy. S ohledem na svátky a víkendy doporučujeme, aby datum odeslání bylo do 20. dne v měsíci. Splátka má být na účtu v Modré pyramidě připsaná nejpozději 25. dne v měsíci.

Dovolujeme si upozornit, že pokud Vám byla při sjednání úvěru poskytnuta sleva na úrokové sazbě podmíněná inkasováním z Komerční banky, může dojít k navýšení úrokové sazby, pokud zrušíte placení inkasem a nahradíte ho trvalým příkazem.

Platba v hotovosti

Pokud Vám vyhovuje hradit v hotovosti, doporučujeme platit na pokladně v Komerční bance. Vklad pro Modrou pyramidu je zdarma a připsán bude nejpozději následující pracovní den. Raději si však nastavte do mobilu každý měsíc upozornění, abyste na splátku nezapomněli a nejpozději 20. dne v měsíci zašli do banky.

Nedoporučujeme platbu složenkou, protože je to zdlouhavé a drahé.

Pokud Vám zákazníci či odběratelé nezaplatili, doporučujeme je důsledně upomínat a požadovat navíc také úroky z prodlení, a případně náklady Vašeho právního zastoupení, na které máte dle občanského zákoníku nárok. Nepřistupujte na faktury s dlouhou splatností, dle nového občanského zákoníku je základní splatnost faktur do 30 dnů. Vlastníte-li společnost s větším obratem, lze se proti nesplácení faktur pojistit nebo můžete využít služeb nových on-line faktoringových platforem (stačí zadat do vyhledavače heslo „faktoring“), kdy přenecháte uplatnění faktury na jiném subjektu.

Prodej nemovitosti

Rozhodnout se pro prodej nemovitosti nebývá lehké a často to vyžaduje velké vnitřní odhodlání. Pokud ale nemáte vyhlídku na zvýšení příjmů a zajištění dlouhodobého splácení, je prodej nemovitosti to správné řešení.

V Modré pyramidě Vám umožníme prodat nemovitost. Vždy je pro Vás výhodnější prodat si nemovitost včas dobrovolně, než později v exekuci. Vyberte si buď realitní kancelář, se kterou jsou ve Vašem regionu dobré zkušenosti, nebo Vám pomůže poradce zprostředkovat zdarma konzultaci s makléřem v aktuálně spolupracujících realitních kancelářích. Častým problémem klientů bývá totiž buď přílišné lpění na nereálně vysoké ceně, nebo naopak prodej v nouzi zbytečně pod cenou. Vyslechnout si názor více stran Vám může pomoci k nejlepší volbě. Provize za zprostředkování prodeje je stanovena dle realitních kanceláří. Budeme ale respektovat váš výběr, ať se rozhodnete prodat nemovitost jakkoli. Důležité je, aby se prodej podařil přiměřeně rychle a za dobrou cenu, aby byl úvěr splacen a dále Vás nezatěžoval.

Trvalé snížení splátek

K trvalému snížení splátek lze dojít různými cestami. Pokud své potíže řešíte včas a máte dobrou splátkovou historii u nás i v úvěrových registrech, můžete s vaším finančním poradcem probrat možnosti přeúvěrování nebo změny parametrů stávajícího úvěru.

Pokud se již potýkáte s nepříznivou finanční situací, můžeme vám snížit splátky natrvalo poskytnutím úlevy ve splácení. Pro tento způsob řešení použijte odkaz na formulář v otázce „Jak můžu požádat o odklad splátek nebo jinou úlevu ve splácení“.

Pokud Vás živí sezónní práce a střídají se Vám období dobrých výdělků s obdobím nedostatku, snažte se vytvořit si rezervu, která Vás může při horších časech zachránit před sankcemi, které by Vaši situaci ještě více komplikovaly. Případně můžete využít také odklad splátek.

Pokud Vám situace neumožňuje hradit splátky najednou, můžete je vkládat během měsíce postupně, podle toho, jak dostáváte příjem. Může je za Vás také zasílat někdo jiný nebo je můžete platit napůl se spoludlužníkem nebo ručitelem.

Pokud zjistíte, že se nemůžete spolehnout na včasnost úhrady ze strany spolupřispívajících osob a vinou toho vznikají opakovaně nedoplatky, doporučujeme splácení pouze jednou osobou, která si platby od ostatních zabezpečí sama.

Zní to bláznivě, ale možná najde. Takovým dobrákem jsou pojišťovny. Stává se, že naši klienti časem zapomenou, že se k úvěru pojišťovali. Nyní je ta správná doba osvěžit si paměť a nechat starosti s placením na pojišťovně.

Pojištění k našemu úvěru si můžete sjednat i dodatečně, chrání při pracovní neschopnosti, ztrátě zaměstnání, úrazech, invaliditě, ztrátě soběstačnosti apod. S vyřízením pomůže Váš poradce, kontakt zde.

Pokud jste klientem Komerční banky, možná ani nevíte, že máte pojištění v rámci Vaší platební karty. Takové pojištění se může vztahovat např. na úrazy či škodu způsobenou v zahraničí, na odcizení osobních věcí apod. Pokud Vás postihla podobná nepříjemnost, zjistěte si více na www.kb.cz.

S nesplácením je spojena řada negativních důsledků. Některé jsou automatické, jiné podléhají našemu individuálnímu rozhodnutí podle závažnosti situace. Vždy se však přednostně snažíme Vás těchto důsledků uchránit.

 • Písemné upomínky s poplatkem 500 Kč za každý upomínaný účet. První písemné oznámení je zdarma, další v pořadí je již zpoplatněné. Doporučujeme tuto částku zaplatit spolu s nedoplatkem, aby nedošlo k snížení nároku na státní podporu nebo nižšímu nároku na slevu na dani z příjmu.
 • Záznam v registrech pro všechny účastníky úvěru (dlužníka, spoludlužníka i ručitele). Negativní informace může všem ztížit nebo znemožnit získání dalšího úvěru u finančních institucí.
 • Informování spoludlužníků, ručitelů a zástavců o nesplácení.
 • Smluvní pokuta dle Všeobecných úvěrových podmínek udělená jednou či opakovaně.
 • Vymáhání prostřednictvím inkasní společnosti.
 • Odstoupení od úvěrové smlouvy a povinnost uhradit celou pohledávku najednou.
 • Započtení prostředků z účtů dlužníka, spoludlužníka i ručitele, spojené s možnou ztrátou státní podpory.
 • Úroky z prodlení (uplatňovány až v případě realizace odstoupení od smlouvy).
 • Soudní řízení, exekuční řízení, dražba nemovitosti.
 • Povinnost uhradit náklady spojené s vymáháním.
 • Úhrada za upomínání druhou a každou další upomínkou ve výši 500,- Kč (první – zdarma).
 • Smluvní pokuta v ročním souhrnu v max. výši 3.000,- Kč.
 • Soudní poplatek v max. výši 5 % z dlužné částky.
 • Paušální náhrada účastníku řízení, který není zastoupen advokátem (dle vyhl. č. 254/2015 Sb.), ve výši 300,- Kč za každý úkon v rámci soudního řízení (standardně jsou uplatňovány tři úkony).
 • Náklady advokátního zastoupení.
 • Náklady inkasní společnosti.
 • Náklady exekuce.

Vyberte si, s kým se chcete o možnostech řešení poradit:

 • S pracovníky Podpory splácení Modré pyramidy na telefonu 955 523 750 nebo podpora.splaceni@mpss.cz. Konzultace o možnosti odkladů splátek, úlev ve splácení, poradenství při neschopnosti splácet. Provozní doba linky PO – ČT 8:00 – 17:00 hod, v PÁ do 16:00 hod.
 • Se specialisty soudního vymáhání Modré pyramidy na telefonu 955 523 333 nebo soudni.vymahani@mpss.cz. Pro klienty v závažných situacích, kdy je dluh z naší strany řešen již soudní cestou. Provozní doba linky PO – ČT 9:00 – 16:00 hod, v PÁ do 15:00 hod.
 • S finančním poradcem Modré pyramidy, kontakt zde. Tento postup je vhodný pro klienty bez závažných nedoplatků, hledající možnost přeúvěrování, konsolidace, pojištění, krátkodobé půjčky apod.
 • S nezávislou institucí – obraťte se např. na poradnu ve finanční tísni www.financnitisen.cz, veškeré jejich služby jsou zdarma. Vyhledat radu můžete i u jiných společností, které ve Vašem kraji působí a získaly si Vaši důvěru, doporučujeme spíše neziskové společnosti, kde je poradenství bezplatné.