Potíže se splácením

Potíže se splácením

Pokud neobdržíme včas Vaši splátku, upozorníme Vás zdarma SMS zprávou a/nebo e-mailem, abyste chybějící částku mohli hned uhradit a vyhnout se tak zápisu do registrů, písemným upomínkám i sankcím. Tuto službu včasného varování u nás můžete mít zdarma i Vy. Stačí, když nám poskytnete správné a aktuální kontaktní údaje, zejména telefonní číslo a e-mailovou adresu. Pokud na Vás kontakt dosud nemáme, můžete nám ho snadno předat:

 • kontaktní údaje můžete oznámit svému poradci v Modré pyramidě;

 • nebo údaje jednoduše zadat v internetovém bankovnictví Komerční banky na adrese www.mojebanka.cz.

Jste-li spoludlužníkem či ručitelem úvěru, který není řádně splácen, dozvíte se od nás informace také, ale až poté, co k úhradě vyzveme hlavního dlužníka úvěru a poskytneme mu dodatečnou lhůtu na zaplacení. Zareagujete-li na naši upozorňující SMS a e-mail okamžitým sjednáním nápravy (ideálně přesvědčením dlužníka k zaplacení), zpravidla nedojde k účtování sankcí. Do registrů může být (v závislosti na výši nedoplatku dlužníka) již negativní záznam přesto odeslán.

 • Na účtu nebylo dost peněz? To se čas od času může přihodit každému. Řiďte se pokyny, které jsme Vám zaslali v SMS nebo e-mailu. Obvykle je třeba chybějící splátku uhradit jiným způsobem tzn. jednorázovým příkazem k úhradě z Vašeho účtu, nebo vkladem na pobočce Komerční banky (bez poplatku). Pokud máte datum inkasa 10. nebo 15. den v měsíci, vyšleme inkaso ještě jednou k 25. dni v měsíci, stačí tedy zajistit na účtu dostatek peněz pro úspěšné provedení opakovaného inkasa.
 • Peníze na účtu nebyly včas a minuly se s vyslaným inkasem? To se stává, pokud na inkasním účtu není stabilní rezerva nebo tam peníze přeposíláte z jiného svého účtu.
 • Změnili jste banku nebo číslo účtu? Nic se neděje, nastavte si ve své nové bance inkaso pro Modrou pyramidu a sdělte nám nové číslo účtu. Oznámení o změně můžete podat prostřednictvím svého poradce, poštou nebo e-mailem na info@modrapyramida.cz. K žádosti přiložte potvrzení o nastavení inkasa z nového účtu (otisk obrazovky z internetového bankovnictví nebo potvrzení z banky), abychom mohli upravit nastavení také na naší straně a inkaso do budoucna procházelo bez potíží.
 • Máte nový úvěr a inkaso mělo proběhnout poprvé? Obraťte se na svou banku a na nás ohledně zjištění, zda je na obou stranách nastaveno správně. Chyba bývá nejčastěji v nastavení inkasa ve Vaší bance, v čísle účtu pro Modrou pyramidu, periodě inkasa (volte ideálně co nejnižší počet dní), variabilním symbolu (může být jakýkoli, ale musí být pro obě čísla účtu jednoho úvěru stejný), termínu inkasa (zvolte nejbližší k Vašemu výplatnímu termínu) nebo výši limitu.
 • Pokud máte pro splácení úvěru vedený běžný účet v KB, budete v průběhu měsíce v závislosti na zvoleném inkasním termínu o neprovedení inkasa informováni zprávami v „Mojí bance“ (případně formou e-mailu) včetně důvodu neprovedení.

Inkaso

Splácení inkasem volí většina našich klientů. V případě nestržení splátky vás zdarma upozorníme SMS zprávou či e-mailem. Díky tomu stihnete částku uhradit dříve, než se odešle upomínka, předejdete nahlášení nedoplatku do registrů a naúčtování sankcí. Termín inkasa si zvolte podle toho, kdy bývá na vašem účtu dostatečný zůstatek (např. den po vašem výplatním termínu). Vyberte si datum 10., 15. nebo 20. den v měsíci. Inkasa v termínech 10. a 15. den mají jednu výhodu navíc - pokud se splátka v tomto termínu neprovede, např. z důvodu nízkého zůstatku na účtu, zopakujeme inkasní příkaz ještě jednou k 25. dni v měsíci.

Trvalý příkaz

Pokud si přejete splácet trvalým příkazem, doporučujeme nastavit datum tak, aby navazovalo na termín výplaty vaší mzdy. S ohledem na svátky a víkendy doporučujeme, aby datum odeslání bylo do 20. dne v měsíci. Splátka má být na účtu v Modré pyramidě připsaná nejpozději 25. dne v měsíci.

Dovolujeme si upozornit, že pokud vám byla při sjednání úvěru poskytnuta sleva na úrokové sazbě podmíněná inkasováním z Komerční banky, může dojít k navýšení úrokové sazby, pokud zrušíte placení inkasem a nahradíte ho trvalým příkazem.

Platba v hotovosti

Pokud vám vyhovuje hradit v hotovosti, doporučujeme platit na pokladně v Komerční bance. Vklad pro Modrou pyramidu je zdarma a připsán bude nejpozději následující pracovní den. Raději si však nastavte do mobilu každý měsíc upozornění, abyste na splátku nezapomněli a nejpozději 20. dne v měsíci zašli do banky. Můžete také požádat o službu Připomenutí data splatnosti na tel. 955 523 750 nebo e-mailem na podpora.splaceni@mpss.cz a budeme vás na blížící se termín splatnosti pravidelně každý měsíc zdarma upozorňovat e-mailem.

Nedoporučujeme platbu složenkou, protože je to zdlouhavé a drahé.

Pokud vám zákazníci či odběratelé nezaplatili, doporučujeme je důsledně upomínat a požadovat navíc také úroky z prodlení, na které máte dle občanského zákoníku nárok. Nepřistupujte na faktury s dlouhou splatností, dle nového občanského zákoníku je základní splatnost faktur do 30 dnů. Vlastníte-li společnost s větším obratem, lze se proti nesplácení faktur pojistit.

Odklad splátek

Můžete požádat o restrukturalizaci formou odložení splátek jistiny. Tím se vám celková měsíční úhrada výrazně sníží. Úhradu případných nedoplatků i odložené splátky jistiny vám v rámci úlevy přesuneme na konec úvěru, tím se samozřejmě prodlouží jeho celková splatnost. Částka úroků však musí být hrazena i po dobu odkladu.

Vyřízení je velice rychlé, výsledek budete znát zpravidla do týdne. Postup je následující:

 • Zašleme vám poštou či e-mailem krátký formulář, který vyplníte. Podepisují ho všichni účastníci úvěru, i vaši spoludlužníci, ručitelé a zástavci.
 • Originál formuláře zašlete zpět poštou (pro urychlení schválení lze poslat nejprve e-mailem a následně poštou).
 • Do několika málo dnů po obdržení rozhodneme, zda odklad povolíme. Výsledek vám oznámíme poštou, případně navíc také e-mailem či telefonicky.

Za schválení odkladu neúčtujeme žádný poplatek. Informace o povoleném odkladu splátek se eviduje v bankovním registru klientských informací.

Splátkový kalendář na nedoplatek

Splátkový kalendář vám umožní postupně doplatit nedoplatky, a přitom neplatit žádné sankce za prodlení.

Vyřízení je po telefonu, bezplatné, a výsledek se dozvíte okamžitě:

 • Domluvíte s námi telefonicky, že budete měsíčně platit vždy splátku + část nedoplatku, aby byl nedoplatek postupně během několika měsíců uhrazen.
 • S postupným splacením musejí souhlasit všichni účastníci úvěru, tj. i případní spoludlužníci a ručitelé. Doporučujeme proto sdělit na všechny účastníky platné telefonické a e-mailové kontakty.

Pokud budete splátkový kalendář dodržovat, budete chráněni před vymáháním. Nebudete dostávat upomínky ani žádné sankce. Do bankovních a nebankovních registrů bude dluh hlášen standardně, v postupně se snižující výši.

Prodej nemovitosti

Rozhodnout se pro prodej nemovitosti nebývá lehké a často to vyžaduje velké vnitřní odhodlání. Pokud ale nemáte vyhlídku na zvýšení příjmů a zajištění dlouhodobého splácení, je prodej nemovitosti to správné řešení.

V Modré pyramidě vám umožníme prodat nemovitost, a to i v případech, kdy z prodeje nebude splacen celý úvěr. Vždy je pro vás výhodnější prodat si nemovitost včas dobrovolně, než později v exekuci. Vyberte si buď realitní kancelář, s kterou jsou ve vašem regionu dobré zkušenosti, nebo vám můžeme zprostředkovat zdarma konzultaci s naším makléřem realitní kanceláře Modré pyramidy BIDLI nebo realitní kanceláře RSH. Výhodou pro vás bude možnost poradit se bezplatně s odborníkem, který za vámi zajede osobně a porovná prodejní cenu. Častým problémem klientů bývá totiž buď přílišné lpění na nereálně vysoké ceně, nebo naopak prodej v nouzi zbytečně pod cenou. Vyslechnout si názor více stran vám může pomoci k nejlepší volbě. Případná provize za zprostředkování prodeje je u naší realitní společnosti standardní nebo nižší, než je průměr na trhu realitních kanceláří. Následné vyvázání nemovitosti z úvěru proběhne také lépe, než když je třeba dát do souladu komunikaci s jinou realitní kanceláří a ještě do toho vstupuje banka, u které si kupující bere úvěr. Budeme ale respektovat váš výběr, ať se rozhodnete prodat nemovitost jakkoli. Důležité je, aby se prodej podařil přiměřeně rychle a za dobrou cenu, aby byl úvěr splacen a dále vás nezatěžoval.

Trvalé snížení splátek

K trvalému snížení splátek lze dojít různými cestami. Pokud své potíže řešíte včas a máte dobrou splátkovou historii u nás i v úvěrových registrech, můžete s vaším finančním poradcem probrat možnosti přeúvěrování nebo změny parametrů stávajícího úvěru.

Pokud se již potýkáte s dluhy, můžeme váš úvěr restrukturalizovat a snížit splátku natrvalo. V souvislosti s touto úlevou dojde k adekvátnímu prodloužení splatnosti úvěru. V některých případech za tento typ úlevy požadujeme přistoupení dalšího spoludlužníka nebo dozajištění nemovitostí. Skutečnost, že je úvěr takto restrukturalizován, se eviduje v bankovním registru klientských informací.

Pokud vás živí sezónní práce a střídají se vám období dobrých výdělků s obdobím nedostatku, snažte se vytvořit si rezervu, která vás může při horších časech zachránit před sankcemi, které by vaši situaci ještě více komplikovaly. Případně můžete využít také odklad splátek.

Pokud vám situace neumožňuje hradit splátky najednou, můžete je vkládat během měsíce postupně, podle toho, jak dostáváte příjem. Může je za vás také zasílat někdo jiný nebo je můžete platit napůl se spoludlužníkem nebo ručitelem.

Pokud zjistíte, že se nemůžete spolehnout na včasnost úhrady ze strany spolupřispívajících osob a vinou toho vznikají opakovaně nedoplatky, doporučujeme splácení pouze jednou osobou, která si platby od ostatních zabezpečí sama.

Zní to bláznivě, ale možná najde. Takovým dobrákem jsou pojišťovny. Stává se, že naši klienti časem zapomenou, že se k úvěru pojišťovali. Nyní je ta správná doba osvěžit si paměť a nechat starosti s placením na pojišťovně.

Pojištění k našemu úvěru si můžete sjednat i dodatečně, chrání při pracovní neschopnosti, ztrátě zaměstnání, úrazech, invaliditě, ztrátě soběstačnosti apod. S vyřízením pomůže Váš poradce, kontakt zde.

Pokud jste klientem Komerční banky, možná ani nevíte, že máte pojištění v rámci vaší platební karty. Takové pojištění se může vztahovat např. na úrazy či škodu způsobenou v zahraničí, na odcizení osobních věcí apod. Pokud vás postihla podobná nepříjemnost, zjistěte si více na www.kb.cz.

S nesplácením je spojena řada negativních důsledků. Některé jsou automatické, jiné podléhají našemu individuálnímu rozhodnutí podle závažnosti situace. Vždy se však přednostně snažíme Vás těchto důsledků uchránit.

 • Písemné upomínky s poplatkem 500 Kč za každý upomínaný účet. První písemné oznámení je zdarma, další v pořadí je již zpoplatněné. Doporučujeme tuto částku zaplatit spolu s nedoplatkem, aby nedošlo k snížení nároku na státní podporu nebo nižšímu nároku na slevu na dani z příjmu.
 • Záznam v registrech pro všechny účastníky úvěru (dlužníka, spoludlužníka i ručitele). Negativní informace může všem ztížit nebo znemožnit získání dalšího úvěru u finančních institucí.
 • Informování spoludlužníků, ručitelů a zástavců o nesplácení.
 • Smluvní pokuta dle Všeobecných úvěrových podmínek udělená jednou či opakovaně.
 • Vymáhání prostřednictvím inkasní společnosti.
 • Odstoupení od úvěrové smlouvy a povinnost uhradit celou pohledávku najednou.
 • Započtení prostředků z účtů dlužníka, spoludlužníka i ručitele, spojené s možnou ztrátou státní podpory.
 • Úroky z prodlení (uplatňovány až v případě realizace odstoupení od smlouvy).
 • Soudní řízení, exekuční řízení, dražba nemovitosti.
 • Povinnost uhradit náklady spojené s vymáháním.
 • Úhrada za upomínání druhou a každou další upomínkou ve výši 500,- Kč (první – zdarma).
 • Smluvní pokuta v ročním souhrnu v max. výši 3.000,- Kč.
 • Soudní poplatek v max. výši 5 % z dlužné částky.
 • Paušální náhrada účastníku řízení, který není zastoupen advokátem (dle vyhl. č. 254/2015 Sb.), ve výši 300,- Kč za každý úkon v rámci soudního řízení (standardně jsou uplatňovány tři úkony).
 • Náklady advokátního zastoupení.
 • Náklady inkasní společnosti.
 • Náklady exekuce.

Vyberte si, s kým se chcete o možnostech řešení poradit:

 • S pracovníky Podpory splácení Modré pyramidy na telefonu 955 523 750 nebo podpora.splaceni@mpss.cz. Konzultace o možnosti odkladů splátek, úlev ve splácení, poradenství při neschopnosti splácet. Provozní doba linky PO – ČT 8:00 – 17:00 hod, v PÁ do 16:00 hod.
 • Se specialisty soudního vymáhání Modré pyramidy na telefonu 955 523 333 nebo soudni.vymahani@mpss.cz. Pro klienty v závažných situacích, kdy je dluh z naší strany řešen již soudní cestou. Provozní doba linky PO – ČT 9:00 – 16:00 hod, v PÁ do 15:00 hod.
 • S finančním poradcem Modré pyramidy, kontakt zde. Tento postup je vhodný pro klienty bez závažných nedoplatků, hledající možnost přeúvěrování, konsolidace, pojištění, krátkodobé půjčky apod.
 • S nezávislou institucí – obraťte se např. na poradnu ve finanční tísni www.financnitisen.cz, veškeré jejich služby jsou zdarma. Vyhledat radu můžete i u jiných společností, které ve Vašem kraji působí a získaly si Vaši důvěru, doporučujeme spíše neziskové společnosti, kde je poradenství bezplatné.