Změna pravidel pro nové a stávající hypotéky

Česká národní banka od 1. 4. 2022 znovu upravuje podmínky pro získání hypotéky. Tentokrát změny zvýhodňují žadatele o hypoteční úvěr do věku 36 let. V minulosti měly hranice úvěrových ukazatelů pro banky pouze charakter doporučení, po novele zákona v roce 2021 jsou však právně závazné.

 

Pandemie koronaviru se nedotkla jen firem, ale také rodin a jednotlivců, kteří přišli o práci a nebo jim zaměstnavatel vyplácel jen 60 % průměrného výdělku. V kombinaci s přísnými podmínkami pro získání hypotéky byl najednou sen o vlastním bydlení vzdálenější než doposud.

ČNB na vzniklou situaci zareagovala v roce 2021 uvolněním limitů tři úvěrových ukazatelů – LTV, DSTI a DTI. Podle nich banka posuzuje vaši bonitu neboli úvěruschopnost.

Co je LTV a co se pro ni mění

 

Hodnota LTV (loan to value) říká, kolik procent z hodnoty zastavované nemovitosti vám banka standardně půjčí. Od 1. dubna 2022 ČNB poskyne žadatelům do 36 let 90 % hodnoty nemovitosti, pro starší žadatele bude platit limit 80 %. To znamená, že pro získání hypotéky potřebujete 10 %, klienti nad 36 let 20 % z hodnoty zastavované nemovitosti zaplatit z vlastních zdrojů – například ze stavebního spoření.

Hranice pro žadatele do 36 let se vztahují pouze na úvěry, které slouží k nákupu jejich vlasního bydlení.

 

Jak spočítáte LTV:

výše hypotéky / odhad tržní ceny nemovitosti × 100 %

Příklad: 2 500 000 Kč / 3 000 000 Kč × 100 % = 83 % z tržní ceny nemovitosti je maximální výše hypotéky, tj. 2 490 000 Kč.

Dobrá zpráva je, že až 5 % všech nově poskytnutých hypoték nemusí limity splňovat - a to v případě, pokud je poskytovatel přesvědčen, že klient úvěr v budoucnu bez problémů splatí.

 

„V současné době je zajímavý benefit od vlády o neplacení daně z nabytí, kdy si lidé zároveň i nadále odpočítají úroky od daňového základu.“ Marcela Jelínková, oblastní ředitelka Modré pyramidy pro Prahu-východ

Co je DSTI a co se pro ni mění

 

Hodnota DSTI (debt-service-to-income) určuje poměr mezi výší měsíčních splátek všech úvěrů a vaším čistým měsíčním příjmem. Jinými slovy to znamená, kolik procent z vaší čisté mzdy můžete použít na měsíční splátku úvěru. Od 1. 4. je DSTI 50 %, pro žadatele nad 36 let je 45 %.

Jak spočítáte DSTI:

výše všech úvěrů / čistý měsíční příjem × 100 %

Příklad: 12 000 Kč / 28 000 × 100 = 42,86 % z vaší čisté mzdy můžete pokrýt měsíční splátku hypotéky, tj. 12 000 Kč.

Co je DTI a co se pro ni mění

 

DTI (debt-to-income) znamená poměr dluhu k příjmu. Podle nařízení ČNB nesměla výše všech vašich úvěrů přesáhnout devítinásobek vašeho čistého ročního příjmu. Od 1. dubna bude muset opět přistupovat ke klientům v závislosti na jejich věku. Pro žadatele do 36 let bude platit DTI 9,5, pro žadatele starší bude DTI 8,5.

Nařízení ČNB se týká tří úvěrových ukazatelů, které musí žadatel všechny splnit.

Každá banka při schvalování hypotéky ještě pracuje s tzv. scoringovým modelem, kdy posuzuje vaše příjmy (i vedlejší) a výdaje. V každé bance se takový model mírně liší.

Odložte si splátky až do konce října

 

Pokud už hypotéku máte, ale přišli jste kvůli pandemii o práci nebo skončili například na nemocenské, požádejte banku o odložení splátek. Splátky si můžete odložit až do 31. října 2020 (nebo ve zkrácené lhůtě jen do 31. července 2020).

„Kvůli pandemii jsem přišla o práci, a tak jsme hypotéku táhli z manželova platu. Hned první měsíc nám bylo jasné, že to nezvládneme, a tak jsme v Modré požádali o odklad splátek. Hodně se nám ulevilo, jinak bychom museli prodat byt i s hypotékou,“ říká paní Edita, která pracovala jako obsluha v cukrárně.

Žádost o odložení splátek vyplnila paní Edita online. Po podání žádosti vám banka odloží splátky od následujícího měsíce. O dobu, kdy neplatíte, se vám prodlouží délka hypotéky.

Dobrou zprávou je, že se vaše žádost nijak neprojeví v registru dlužníků, a tudíž ani na vaší případné žádosti o další hypotéku.

Odložení splátek má jen jeden háček. Po dobu odkladu nesplácíte ani úroky ani jistinu, ale dlužná částka se úročí dál. V praxi to znamená, že jakmile splatíte celou hypotéku, banka vám dopočítá úroky za 12 měsíců – za půlrok, kdy jste neplatili, plus za půlrok, o který se vám hypotéka prodloužila.

Jestli stále váháte s pořízením nemotivosti, ale blíží se věk, se kterým budete mít přísnější podmínky pro získání hypotéky, domluvte si raději už teď schůzku s finančním poradcem Modré pyramidy a zjistěte, na jakou hypotéku dosáhnete.