Žádost o úlevu ve splácení

Aktuálně

Potřebujete úlevu ve splácení? Vyplňte níže uvedený formulář (doporučujeme nepoužívat prohlížeč Internet Explorer).
Žádost o úlevu ve splácení

V důsledku ztížené situace klienta, která způsobuje prodlení nebo bezprostředně hrozící prodlení co do plnění peněžitých závazků z níže označené smlouvy, žádá klient o poskytnutí úlevy ve splácení dle níže uvedeného formuláře. V případě více smluv je formulář zapotřebí vyplnit vícekrát.

Vyberte jednu z možností *
Korespondenční adresa:
Žádám o úlevu ve splácení u této smlouvy:
Typ úlevy:

* v případě odkladu celých splátek (viz Otázky a odpovědi) jsou dopady odkladu splátek významnější. Volte proto raději variantu odkladu splátek jistiny. V rámci navazujícího telefonátu s Vámi probereme podrobnosti a případně rozsah úlevy společně změníme.

Důvod úlevy a předpokládaný způsob řešení nastalé situace klienta:
Příjmy domácností

Jsou-li více než 2 domácnosti, které se mají podílet na splácení úvěru, uvedete tuto informaci při následném telefonátu s pracovníkem MP.

Výdaje domácností

Jsou-li více než 2 domácnosti, které se mají podílet na splácení úvěru, uvedete tuto informaci při následném telefonátu s pracovníkem MP.

Pole označená hvězdičkou jsou povinná