Odložení splátek


V Modré pyramidě si plně uvědomujeme možné negativní dopady epidemie COVID-19 na finanční situaci našich klientů. V tomto nelehkém životním období jsme připraveni Vám pomoci, a to i formou úlevy ve splácení. Klienti, kteří využívají úvěry na bydlení od Modré pyramidy, tak mohou tímto formulářem žádat o odklad splátek až o tři měsíce. Nabídka se vztahuje na fyzické osoby a fyzické osoby podnikatele.

Aktuálně

Připravujeme pro vás možnost odkladu splátek u vašich úvěrů na 3 a 6 měsíců dle vládního návrhu zákonné úpravy ze dne 1. 4. 2020. On-line formulář žádosti o poskytnutí odkladu dle tohoto návrhu zákona i další informace zveřejníme co nejdříve. Pokud jste již o odklad splátek vašich úvěrů u nás požádali, vyčkejte prosím, budeme vás co nejdříve kontaktovat a poradíme vám, jak dál postupovat.

Děkujeme vám za trpělivost a přejeme vám především pevné zdraví.

Žádost o odklad splátek

V důsledku vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) na území České republiky vás tímto žádám o odklad splátek na dobu tří (3) měsíců, a to od května 2020. Žádost se týká všech úvěrových smluv, u nichž jsem v roli dlužníka nebo spoludlužníka.

Vyplňte prosím Vaše kontaktní údaje:

Berete na vědomí, že MP vyhodnotí Vaši žádost individuálně a že podáním žádosti Vám na odklad splátek nevzniká nárok. Do doby, než se Vám ozveme, pokračujte prosím v pravidelném splácení všech svých závazků vůči MP. Po posouzení případu můžeme namísto zamítnutí Váš požadavek upravit dle interních pravidel. V takovém případě Vás budeme kontaktovat a vše Vám vysvětlíme.

Souhlasíte s tím, aby Vás v příštích dnech kontaktoval pracovník Modré pyramidy s vysvětlením dalšího postupu, případně abychom Vám přímo zaslali dodatek smlouvy se všemi informacemi.

Prohlašujete, že o úlevu žádáte touto cestou s vědomím a se souhlasem ostatních účastníků úvěru a zavazujete se, že seznámíte s výsledkem této žádosti všechny ostatní účastníky smlouvy o úvěru, a to případně i ručitele a zástavce.

Osobní údaje o klientech zpracovává MP v rozsahu a způsoby uvedenými v Informačním memorandu. Z důvodu ochrany oprávněných zájmů MP a z důvodu plnění právních povinností MP kontroluje platební morálku i prostřednictvím úvěrových registrů, které předávají informace i bez nutnosti souhlasu klientů. Více se o zpracování osobních údajů dozvíte v informačních memorandech jednotlivých úvěrových registrů, kterými jsou BRKI, NRKI.

 

Pole označená hvězdičkou jsou povinná

 

Hodí se vědět

Požádat mohou všichni klienti, kteří jsou jakýmkoliv způsobem dotčeni aktuální koronavirovou epidemií a s tím souvisejícím nouzovým stavem vyhlášeným Vládou ČR na území České republiky.
O odklad splátky můžete požádat, pokud jste dlužníkem nebo spoludlužníkem úvěru u Modré pyramidy.

Žádat můžete prostřednictvím online formuláře na webových stránkách Modré pyramidy. Žádost nelze podávat e-mailem, telefonicky, písemně, ani osobně u poradce.

Ne, stačí vyplnit pouze jedna žádost, vztahuje se na všechny úvěry, u kterých jste dlužníkem nebo spoludlužníkem.

Ano, tyto informace nám sdělíte v průběhu procesu poskytnutí úlevy, nebo jednoduše podepíšete pouze dodatky o odkladu u vámi vybraných smluv.

Bude to od měsíční splátky za měsíc, ve kterém se na odkladu dohodneme, nejbližší  možný měsíc odkladu uvidíte zobrazený v on-line formuláři.

Po dobu odkladu nebudete platit žádné splátky, pokud se nedohodneme jinak. Úvěr však bude po tuto dobu úročen a tyto úroky zaplatíte po skončení doby odkladu v rámci pravidelných splátek.

Odklad celé měsíční splátky znamená, že nebudete po dobu odkladu provádět žádné splátky (tj. odložena bude splátka úroků a jistiny). Po skončení odkladu začnete hradit splátky ve stejné výši jako před odkladem.

Z důvodu odkladu splátek se vám výše měsíční splátky nezmění, dojde k prodloužení splatnosti úvěru.

O souhlasu s odkladem splátek vás budeme informovat okamžitě po schválení, a to e-mailem nebo písemně. Od podání žádosti o odklad to chvíli může trvat, protože se snažíme vyhovět žádostem všech klientů. Budeme se snažit brát ohled na termín nejbližší splátky vašeho úvěru.

Pokud aktuálně nejste v prodlení se splácením, nebude mít odklad splátek v souvislosti s koronavirovou epidemií negativní dopad do Bankovního registru klientských informací (BRKI).

Není. Úvěr však bude po dobu odkladu úročen a tyto úroky zaplatíte po skončení doby odkladu v rámci pravidelných splátek.

Ano můžete. Proces posuzování může být ale trochu delší a dohodnutá úleva může mít negativní dopad do Bankovního registru klientských informaci (BRKI). Konkrétní možnosti s Vámi probereme předem telefonicky.