Stavební deník: zbytečnost, nebo skvělý pomocník?

Stavební deník: zbytečnost, nebo skvělý pomocník?

2. 9. 2021
6 min. čtení
Názorně

Vedení stavebního deníku vám nařizuje zákon. Pečlivé zápisy o postupu prací, kontrolách nebo počasí při betonáži ale mají spoustu praktických výhod. Přečtěte si, jak vám deník pomůže, ať už stavíte sami, nebo si na odbornou práci najímáte specialisty.

Co je to stavební deník


Jedná se o dokument, který dokládá průběh stavby nebo rekonstrukce. Zjednodušeně řečeno obsahuje stavební deník informace o tom, co se na staveništi dělo, kdo to prováděl, kdy a jak to dopadlo.

Dokument si představte jako sešit nebo sadu záznamů v elektronické aplikaci. Pro každého stavebníka by deník měl být stejně důležitý jako třeba projektová dokumentace nebo rozpočet.

Pokud pracujete na stavbě, která vyžaduje stavební povolení nebo ohlášení, deník vést prostě musíte. Ukládá vám to stavební zákon. A povinnost se vztahuje i na situace, kdy stavíte svépomocí – když stavební deník nevedete, úřad vám nemusí stavbu zkolaudovat.

Přesto ho spousta lidí považuje za banalitu nebo zbytečné papírování. Mnohdy se zápisy vytvářejí zpětně nebo se v nich nedá vyznat.

 

K čemu je stavební deník dobrý


Splníte zákon a nebudete mít zbytečné problémy při kolaudaci – v tom už máme jasno.

Dobře vedený stavební deník vám ale poslouží mnohem víc. Výhody jsou buď technického, nebo právního typu:

  • když po převzetí stavby odhalíte vady, snadno zjistíte, kdo je viník,
  • pomůže vám to při jednáních s dodavatelem, v horším případě při dokazování před soudem,
  • pokud budete doma něco opravovat, vždycky víte, kudy vedou trubky nebo kabely,
  • jestli dům někdy prodáte, bude pro nového majitele stavební deník užitečným návodem.

Stavební deník tak ušetří spoustu peněz, energie a nervů třeba při stanovení, kdo zaplatí nezbytnou opravu. A také se díky němu vyhnete nákladným minelám při budoucích rekonstrukcích.

Pokud vám doma popraskají zdi, můžete z deníku vyčíst, jestli zedníci betonovali za správné teploty.

Kdo má stavební deník vést a kdo do něj zapisuje


Pokud stavíte svépomocí, je vedení deníku povinnost vaše. Pokud za vás staví firma, vede stavební deník ona – odborně se tomu říká zhotovitel stavby.

Zápis provádí tzv. oprávněná osoba. Laicky řečeno to v naprosté většině situací znamená:

  • stavebník,
  • stavbyvedoucí,
  • stavební dozor.

Do deníku se zapisuje každý pracovní den – ideálně rovnou po skončení prací, nanejvýš den poté.

Stavební deník musí být neustále po ruce. Ode dne zahájení stavby nebo převzetí staveniště dodavatelem, až po dokončení stavby či odstranění zjištěných vad.

Při stavbě ho mějte přímo na staveništi a po dokončení ho jako majitelé nemovitosti archivujte alespoň 10 let.

 

Jak má stavební deník vypadat


Ve stavebninách nebo v papírnictví si můžete koupit předpřipravený deník, ale vystačíte si i s obyčejným sešitem.

Je důležité, aby měl deník očíslované stránky, žádná z nich nechyběla a abyste nějakou nepřeskočili.

Stavební deník může být i v elektronické podobě – existují aplikace, které za vás hlídají formální správnost zápisů a s omezeným počtem funkcí to často jde i zdarma.

 

Co všechno tam psát


Stavební deník má obvykle 3 části:

  1. úvodní listy: sem patří základní údaje o stavbě jako číslo parcely, domu, identifikační údaje všech zúčastněných stran projektu (zhotovitel, stavebník, projektant, technický dozor aj.) nebo datum zahájení stavby,
  2. denní záznamy: sem pište detailní popis prací den po dni, přidejte záznamy o lidech, kteří na staveništi pracují, informace o počasí, dodaném materiálu, použitých strojích nebo popis odhalených vad, odchylek od projektové dokumentace či domluvě o tzv. vícepracích,
  3. přílohy: sem vkládejte projektovou dokumentaci, fotky, nákresy, záznamy z kontrolního dne, kopie smluv, protokoly o provedených zkouškách a podobné dokumenty.

Detailní výčet všech informací, které do stavebního deníku psát, najdete v příloze 16 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.

 

Zpozorněte, když uslyšíte: papíry doděláme až potom


Je nám jasné, že po celém dnu pobíhání v montérkách nemusíte mít každý den energii na večerní papírování. Ale přesto se při stavbě nebo rekonstrukci svépomocí snažte psát denní záznamy co nejdříve – v záplavě navazujících prací snadno zapomenete na něco podstatného.

Pokud platíte odborníky, buďte na ně přísnější. Vedení stavebního deníku je jejich povinnost a je špatně, když dodavatel dokumentaci podceňuje. Rozhodně do stavebního deníku pravidelně nahlížejte a nechte si jako investoři stavby vysvětlit co a jak.