Stavební spoření

Prohlášení Asociace českých stavebních spořitelen

Respektujeme dohodu vládní koalice, která umožní občanům ČR nadále využívat hlavní výhody produktu stavebního spoření, dále ho rozvíjet, a to i ve spolupráci s dalšími státními institucemi v rámci naplňování některých cílů v oblasti politiky bydlení, energetické a environmentální transformace.

Dobrou zprávou pro občany, kteří si spoří a čerpají půjčky ze stavebního spoření, je, že jim zůstanou zachovány výhody oblíbeného 6letého stavebního spoření v kombinaci s výhodnými úvěry například na podporu energetických úspor domácností. Ve spolupráci se státem budeme hledat synergie v oblasti podpory udržitelného bydlení tak, abychom klientům mohli nabízet na trhu jedinečné produkty a služby za výhodných podmínek,“ uvedl Libor Vošický, předseda Asociace stavebních spořitelen.

„Nový systém stavebního spoření nám umožní zjednodušit, inovovat a zpřístupnit levné úvěrové produkty většímu počtu zájemců, zrychlit přechod na udržitelné technologie, a domácnostem tak snížit náklady na energie. Současně pracujeme na tom, aby se stavební spoření do budoucna stalo vstupenkou do světa dostupných dotací bez významné administrativní zátěže pro klienty,“ dodává Michael Pupala, 1. místopředseda Asociace Českých stavebních spořitelen, a doplňuje: „Obrovskou výhodou, která nám umožní tento cíl realizovat, je hustá síť poboček a poradenských míst, které jsou dostupné v každém místě České republiky.“.

V souladu s tím, co jsme v rámci diskusí o budoucnosti stavebního spoření avizovali, je naší vizí vytvořit z poradenských míst stavebních spořitelen místa s kompletním servisem pro účely budování a zvelebování vlastního bydlení našich klientů, a to včetně energetického poradenství, financování investičních záměrů nebo získání platných dotačních titulů.

Stavební spořitelny od počátku diskuzí o úpravách státní podpory usilovaly o to, aby byl tento příspěvek zachován a s ním byla zachována i atraktivita produktu stavebního spoření nejen jako spořicího, ale zejména jako výhodného úvěrového produktu dostupného pro nejširší vrstvy obyvatelstva, a to včetně nízkopříjmových domácností. V době vysoké inflace i cen energií mohou díky stavebku lidé ušetřit až desítky tisíc korun. V Česku přitom není v současné době jediný jiný produkt, který by přechod na energeticky úsporné domácnosti financoval tak výhodně, že se v podstatě investice do úspor začnou domácnostem vracet téměř okamžitě.

V Praze, 11. května 2023, 15:00

Všeobecné dotazy

 • Následovat bude formální schválení návrhu úsporných opatření včetně změn parametrů stavebního spoření Vládou ČR;
 • Vládní návrh poté zamíří do Poslanecké sněmovny, kde bude standardním způsobem projednáván a některé body ještě mohou být v rámci pozměňovacích návrhů upravovány;
 • Na podzim se očekává schvalování finální verze úsporného balíčku nejdříve v Poslanecké sněmovně, potom v Senátu a na závěr zákon podepíše prezident;
 • Rozhodnutí koalice proto de facto znamená zahájení legislativního procesu, který završí svým podpisem prezident republiky a výsledná podoba zákona vejde v platnost od 1. ledna 2024.
 • Vláda svým rozhodnutím umožnila další rozvoj stavebního spoření se zaměřením na podporu energetických úspor domácností.
 • Budeme pracovat na novém systému stavebního spoření, který nám umožní zjednodušit, inovovat a zpřístupnit levné úvěrové produkty většímu počtu zájemců, zrychlit přechod na udržitelné technologie, a domácnostem tak snížit náklady na energie.
 • Vedle toho se stavební spoření do budoucna stane vstupenkou do světa dostupných dotací bez významné administrativní zátěže pro klienty.
 • Naše poradce začneme připravovat na to, aby dokázali poradit a pro klienty i vyřídit dotace na investice do energetických úspor domácností.
 • Máme možnost vytvořit na základech naší stávající distribuční sítě poradenská centra s kompletním servisem pro účely bydlení, a to včetně energetického poradenství, financování investičního záměru i získání platných dotačních titulů.
 • Výhody a úspory plynoucí z udržitelného přístupu budou přístupné všem, i nízkopříjmovým domácnostem.

Bezpečnost vkladů

 • O svá depozita se klienti nijak obávat nemusí. Modrá pyramida dále poskytuje a bude poskytovat služby svým klientům v tuto chvíli beze změny. Stávající i noví klienti od nás dostanou stejný servis, na jaký jsou zvyklí.
 • Rozhodnutí vlády nám navíc umožňuje pracovat na nových výhodných produktech ve spolupráci s dalšími státními institucemi v rámci naplňování některých cílů v oblasti politiky bydlení a energetické transformace. Novinky brzy představíme.
 • Jsme součástí nadnárodní finanční skupiny, která nám poskytuje silné finanční i technologické zázemí.
 • Vklady na účtech stavebního spoření jsou ze zákona pojištěny, a to ze 100 % výše pojištěných vkladů, nejvýše však do limitu 100 000 EUR (cca 2,4 mil. Kč) na jednoho klienta v jedné stavební spořitelně.

Stavební spoření

 • I nadále to smysl má. Státní podpora pro rok 2023 zůstává beze změny.
 • Stavební spoření je i s výhledově sníženou státní podporou stále výhodný, konzervativní produkt se solidním zhodnocením na dobu 6 let. (cca 4,5 % roční zhodnocení se sníženým státním příspěvkem na 1000 Kč). Srovnatelný produkt na českém trhu není. Některé spořící produkty s atraktivnější sazbou na trhu existují, ale garance sazby, pokud vůbec nějaká je, je zpravidla výrazně kratší.
 • Obrovskou výhodou stavebního spoření je možnost získat levnější úvěr (než v bance), např. na rekonstrukci nebo investici do energetických úspor.
 • Ano. V současnosti je efektivní úročení vkladů na stavebním spoření včetně státní podpory mezi 6–7 %. V případě snížení státní podpory na 1 000 Kč bude činit efektivní roční zhodnocení cca 4,5 %. Jde o konzervativní investici s delší splatností, kterou běžné banky nenabízejí. Nejdelší termínované účty mají splatnost 3 roky.
 • Navíc při založení stavebního spoření máte nárok na výhodný úvěr, který je možné využít například na rekonstrukci s cílem snížit si náklady na energie.
 • Státní podpora stavebního spoření je stále v pro rok 2023 bez změny, a to ve výši 2 000 Kč, tedy v tomto roce máte na smlouvě stále stejné podmínky. I přes plánované snížení státní podpory jde v porovnání se spořícími účty stále o produkt se solidním zhodnocením (cca 4,5 % roční zhodnocení se sníženou státní podporou na 1000 Kč).  
 • Vypovědět stavební spoření je možné. Pokud budete smlouvu vypovídat před uplynutím 6leté vázací lhůty, přijdete dle zákona o stavebním spoření o celou státní podporu (tzn. i za období, ve kterém byl nárok až na 2 000 Kč za rok) a klient zaplatí 1 % z cílové částky jako úhradu za nedodržení vázací lhůty. Předčasná výpověď stavebního spoření je pro klienta nevýhodná. Pokud klient vypoví stavební spoření až po vázací lhůtě, žádné úhrady navíc neplatí ani nepřijde o státní podpory.
 • Vaši stávající smlouvu měnit nemusíte. Za rok 2023 budete mít při splnění podmínek nárok na státní podporu ve výši 2 000 Kč. Pokud dojde ke změně podmínek, tak od příštího roku bude snížen nárok na státní podporu na 1000 Kč. Změna bude provedena automaticky.

Úvěry ze stavebního spoření

 • Ano, průměrná sazba úvěru ze stavebního spoření byla v loňském roce v Modré pyramidě 5,8 %, zatímco průměrná sazba bankovních spotřebitelských úvěrů byla téměř 9 %.
 • Ano, podmínky čerpání úvěrů ze stavebního spoření se nemění.
 • Úročení úvěru ze stavebního spoření, tzv. přidělených úvěrů, se řídí podmínkami smlouvy o stavebním spoření. Úrokovou sazbu pro případný budoucí přidělený úvěr máte sjednanou již v okamžiku uzavření smlouvy o stavebním spoření, a pokud splníte podmínky přidělení, máte na tento úvěr se sjednaným úrokem nárok, na tom se s případnou změnou státní podpory nic nemění.
 • Podmínky úvěru se nemění. Pokud dojde ke změně, tedy ke snížení státní podpory na vklady připsané od 1. 1. 2024, může se úvěru změna dotknout v případě, že se úvěr nachází v tzv. překlenovací fázi. Tedy splácíte úroky z překlenovacího úvěru a spoříte na smlouvu o stavebním spoření, kde je zároveň nárokována státní podpora. Snížení státní podpory by tak mělo v zásadě nepatrný vliv na průběh úvěru. V jakém rozsahu však závisí na výši cílové částky a době, po kterou překlenovací úvěr bude trvat.
 • Pro úvěry sjednané od 7. 4. 2017 (v tarifu ALFA) je překlenovací fáze max. 2 roky. V případě starších překlenovacích úvěrů je toto období delší, a pokud by změna podmínek státní podpory měla pro klienta více negativní dopad, jsme připraveni na úpravu podmínek tak, že u smlouvy zajistíme dřívější splnění podmínek přidělení a přejdeme tak na anuitní splácení. Jsme tedy připraveni případné dopady této změny řešit u konkrétních smluv dle potřeby.