222 824 777
Hlavní strana > Produkty > Spoření a investování > Investování > Investiční fondy Amundi CR

Investiční fondy Amundi CR

Investiční fondy vám umožní zhodnotit volné finanční prostředky prostřednictvím kapitálových trhů. Modrá pyramida nabízí svým klientům investiční fondy, které spravuje Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s. (dříve IKS KB).

Investiční fondy Amundi CR představují možnost investovat na kapitálovém trhu, aniž byste pro tento krok potřebovali znalosti a zkušenosti s investováním, a to formou kolektivního investování. Nezáleží na tom, zda chcete investovat tisíce, nebo milion. Zhodnocování vašich peněz touto cestou vás nebude obírat o volný čas – všechno pro vás zajistí profesionálové. Pokud se pro zhodnocení finančních prostředků rozhodnete, máte možnost uzavřít Rámcovou smlouvu o obstarávání obchodů s cennými papíry kolektivního investování přímo u našich finančních poradců.

Investiční fondy Amundi CR jsou určeny:

 • investorům, kteří hledají možnost zhodnocení volných finančních prostředků, ale nechtějí nebo nemohou sami investovat do cenných papírů
 • pro všechny, kteří pro řízení svých financí využívají finanční plán a hledají vhodné nástroje pro vytváření finančních rezerv

Hlavní výhody:

 • zhodnocení volných finančních prostředků na kapitálovém trhu prostřednictvím podílových fondů
 • pro pravidelné investice možnost investování prostřednictvím investičních plánů – s 15% slevou na vstupním poplatku
 • možnost jednorázové investice od 5000 Kč
 • pravidelné investice již od 300 Kč měsíčně
 • investiční horizont od 1 roku až po 5 let – dle zvolené investiční strategie
 • výběr z konzervativního, balancovaného i dynamického investování
 • možnost podílové listy kdykoliv prodat, přístup k investovaným penězům obvykle do týdne
 • výnos nepodléhá zdanění při držení podílových listů delším než 3 roky

Základem investiční nabídky jsou fondy KB PSA – Popular:

KB PSA Flexibilní – Popular 

Cílová skupina

Fond je svým investičním zaměřením určen pro konzervativnější klienty, kteří jsou ochotni akceptovat v krátkodobém horizontu možné kolísání kurzu fondu. Doporučený investiční horizont je 3 roky a déle.

Hlavní charakteristiky

 • Široké investiční možnosti – napříč všemi trhy a aktivy, bez jakýchkoliv regionálních, sektorových a kapitalizačních omezení = maximální využití tržních příležitostí při minimalizaci rizika a vyhnutí se negativním dopadům tržních změn
 • Limit rizika – max 30% akcií – vhodný i pro konzervativního investora, který je averzní k riziku
 • Flexibilita a široká diverzifikace umožňují zároveň dosáhnout stálého výnosu a ochrany před rizikem
 • Rychlá reakce na změny na finančních trzích = využití i krátkodobých trendů, potlačení negativních změn
 • Univerzální řešení = jeden fond nabízí vysoce diverzifikované portfolio, klient získává celou škálu aktiv
 • Silný management neustále optimalizuje poměr výnosu a rizika, jedná se o flexibilní, ale opatrný přístup
 • Flexibilní fond s nízkou mírou kolísaní maximálně 6%, od založení – roční volatilita nemá přesáhnout hranici 10%

KB PSA 1 – Popular 

Cílová skupina

KB PSA 1 – Popular je určený pro konzervativně uvažující investory, kteří mají záměr investovat své prostředky v horizontu 24 měsíců a déle.

Hlavní charakteristiky

 • Investice do portfolia podnikových a státních dluhopisů se splatností do 5 let
 • Regionálně jsou v portfoliu upřednostněny evropské dluhopisy (90 % portfolia)
 • Vysoká likvidita a dostupnost finančních prostředků (všechny odkupy jsou realizovány zdarma)

KB PSA 2 – Popular 

Cílová skupina

KB PSA 2 – Popular je určený pro konzervativně uvažující investory, kteří mají záměr investovat své prostředky dlouhodobě a chtějí více diverzifikovat své dluhopisové portfolio. Investoři by měli počítat u tohoto fondu minimálně s tříletým investičním cyklem (od pořízení investice až po její prodej).

Hlavní charakteristiky

 • Základní profilový fond pro dlouhodobého konzervativního investora
 • Investice do smíšeného portfolia českých státních dluhopisů a akcií obchodovaných na vyspělých trzích a ve střední a východní Evropě
 • Vysoká likvidita a dostupnost finančních prostředků (všechny odkupy jsou realizovány zdarma)

KB PSA 4 – Popular 

Cílová skupina

KB PSA 4 – Popular je určený pro dlouhodobé investory, kteří jsou ochotni akceptovat časté výkyvy hodnoty své investice a chtějí maximalizovat svůj výnos. Investoři by měli počítat u tohoto fondu minimálně s pětiletým investičním cyklem (od pořízení investice až po její prodej).

Hlavní charakteristiky

 • Základní profilový fond pro dynamického investora
 • Investice do smíšeného portfolia akcií obchodovaných na vyspělých trzích a ve střední a východní Evropě a českých státních dluhopisů
 • Vysoká likvidita a dostupnost finanční prostředků (všechny odkupy jsou realizovány zdarma)

KB PSA 5D – Popular A 

Cílová skupina

KB PSA 5D – Popular A je určený pro dynamicky uvažující investory, kteří mají záměr investovat své prostředky dlouhodobě a chtějí využít ziskového potenciálu dividendových titulů. Investoři by měli počítat u tohoto fondu minimálně s 5letým investičním cyklem (od pořízení investice až po její prodej).

Hlavní charakteristiky

 • Možnost jednoduše investovat do cca stovky dividendových akcií
 • Atraktivní poplatková struktura, nulové poplatky za odkup
 • Vysoká likvidita a dostupnost finanční prostředků

U nás můžete investovat i do dalších fondů různých strategií:

Konzervativní strategie:

KB Absolutních výnosů 

 • KB Absolutních výnosů je určen pro investory, kteří hledají alternativu k termínovaným vkladům s vysokou likviditou a nízkou hladinou kolísání
 • aktivně řízený fond s cíleným ročním zhodnocením nad úrovní 1,5 % nad základní úrokovou sazbu ČNB
 • cílem fondu je přinést investorům výnos bez ohledu na tržní/ekonomické prostředí
 • otevřená investiční strategie fondu umožňuje vyhledávat investiční příležitosti na širším trhu
 • jedná se o fond s konzervativní investiční strategií a doporučeným investičním horizontem 1 rok

Amundi CR Dluhopisový PLUS 

 • Amundi CR Dluhopisový PLUS je určen pro investory, kteří hledají výnosnější alternativu k investicím do konzervativního dluhopisového fondu a akceptují možné vyšší výkyvy ve vývoji kurzu
 • doporučovaný investiční horizont je proto 3 roky a více
 • fond investuje přímo a zprostředkovaně (prostřednictvím fondů) do státních a podnikových dluhopisů; z hlediska regionu jsou preferováni emitenti z Evropy, zastoupeny však mohou být i jiné regiony (USA, Rusko atd.); minimálně 30 % majetku fondu tvoří české státní dluhopisy, zbývající část portfolia je investována do zahraničních dluhopisů denominovaných v cizí měně, převážně USD, EUR, PLN, HUF; aktivní řízení portfolia umožňuje rychle reagovat na změny měnové politiky jednotlivých států a zvyšovat tak potenciál fondu

KB Dluhopisový 

 • KB Dluhopisový je určen pro investory, kteří hledají alternativu k termínovaným vkladům a chtějí více rozložit své úspory
 • aktivně řízený fond s možností investice do českých státních dluhopisů
 • zastoupení jednotlivých splatností v portfoliu fondu určuje makroekonomická prognóza
 • vysoce konkurenceschopný fond s doporučeným investičním horizontem 2 roky

KB Privátní správa aktiv 1 – Exclusive 

 • Prémiové investiční řešení, které nabízí konzervativním investorům alternativu k termínovaným vkladům a chtějí rozložit své úspory
 • Doporučený investiční horizont minimálně 2 až 3 roky.
 • Osobní kvartální reporting s pravidelným vyhodnocením výkonnosti
 • Vysoká likvidita a dostupnost finanční prostředků

KB Peněžní trh 

 • KB Peněžní trh je určen investorům, kteří hledají alternativu ke krátkodobým termínovaným vkladům.
 • Fond je vhodný jako finanční rezerva případně bezpečný přístav v dobách velkých výkyvů na finančních trzích s dostatečně vysokou likviditou a nízkou hladinou kolísání.
 • Výkonnost fondu je určena krátkodobými sazbami v ekonomice.
 • Doporučený investiční horizont je 6 měsíců.

Amundi CR Krátkodobých dluhopisů 

 • Amundi CR Krátkodobých dluhopisů je určen investorům, kteří hledají alternativu ke krátkodobým termínovaným vkladům.
 • Fond je vhodný jako finanční rezerva s dostatečně vysokou likviditou a nízkou hladinou kolísání.
 • Výkonnost fondu je určena krátkodobými sazbami v ekonomice.
 • Doporučený investiční horizont je minimálně 1 rok.

KB Konzervativní profil 

 • KB Konzervativní profil je určen investorům, kteří hledají alternativu k dlouhodobějším termínovaným vkladům a kteří chtějí více rozložit své úspory.
 • Fond je aktivně spravován a nabízí jednoduchý mix lokálních a globálních dluhopisových strategií.
 • Výkonnost fondu je určena pohyby cen na dluhopisových trzích.
 • Minimální doba investice by se měla pohybovat na úrovni 2 let.

Balancovaná strategie:

KB Privátní správa aktiv Flexibilní – Exclusive 

Hlavní charakteristiky

 • Prémiový produkt v investiční nabídce Modré pyramidy, který v sobě spojuje výhody klasických otevřených podílových fondů a individuální správy aktiv
 • Fond je svým investičním zaměřením určen pro konzervativnější klienty, kteří jsou ochotni akceptovat v krátkodobém horizontu možné kolísání kurzu fondu
 • Doporučený investiční horizont je 3 roky a déle
 • Jedná se o univerzální řešení, kdy jeden fond nabízí vysoce diverzifikované portfolio a klient tak získává celou škálu aktiv
 • Fond investuje napříč všemi trhy a aktivy, bez jakýchkoliv regionálních, sektorových a kapitalizačních omezení, což přináší maximální využití tržních příležitostí při minimalizaci rizika a vyhnutí se negativním dopadům tržních změn
 • Silný management neustále optimalizuje poměr výnosu a rizika, jedná se o flexibilní, ale opatrný přístup
 • Vysoká likvidita a dostupnost finanční prostředků

Amundi CR Balancovaný – konzervativní 

 • fond Amundi CR Balancovaný – konzervativní je určen pro klienty, kteří chtějí investovat do konzervativního smíšeného fondu s převahou dluhopisů a menším podílem akcií (zejména českých)
 • důraz je kladen na stabilní vývoj hodnoty majetku, cílem fondu je trvalý růst hodnoty ve střednědobém až dlouhodobém investičním horizontu (3 roky a déle)

KB Privátní správa aktiv 2 – Exclusive 

 • Prémiový produkt v investiční nabídce Modré pyramidy, který v sobě spojuje výhody klasických otevřených podílových fondů a individuální správy aktiv.
 • Fond vhodný pro konzervativnější klienty, kteří jsou ochotni akceptovat v krátkodobém horizontu možné kolísání kurzu fondu.
 • Doporučený investiční horizont je 3 roky a déle.
 • Osobní kvartální reporting s pravidelným vyhodnocením výkonnosti
 • Vysoká likvidita a dostupnost finanční prostředků

KB Vyvážený profil 

 • KB Vyvážený profil je vhodný pro investory, kteří chtějí rozložit investované prostředky mezi dluhopisové a akciové fondy a preferují profesionální rozvržení své investice.
 • Kontrolovaný podíl akcií – v případě nutnosti jsou akcie z portfolia odstraněny.
 • Výkonnost je určena pohyby cen na akciových a dluhopisových trzích.
 • Investiční horizont je 3 roky a více.

Růstová strategie:

Amundi CR Balancovaný – dynamický 

 • fond Amundi CR Balancovaný – dynamický rozšiřuje příležitosti k investování do akcií obchodovaných na středoevropských trzích
 • ve střednědobém horizontu lze na těchto trzích očekávat vyšší růst než v západní Evropě a Spojených státech, a to zejména v souvislosti se vstupem některých zemí do Evropské unie a pokračující privatizací
 • akcie jsou v portfoliu fondu zastoupeny maximálně ze 70 %
 • podíl akcií a dluhopisů v majetku fondu se mění podle situace na kapitálovém trhu a očekávaného vývoje
 • fond je určen k investicím se střednědobým a dlouhodobým investičním horizontem (3 roky a déle)

KB Privátní správa aktiv 4 – Exclusive 

 • Prémiový produkt v investiční nabídce Modré pyramidy, který v sobě spojuje výhody klasických otevřených podílových fondů a individuální správy aktiv.
 • Fond je svým investičním zaměřením vhodným pro investory s vyšší ochotou tolerovat možné výkyvy kurzu.
 • Doporučený investiční horizont je 5 let a déle.
 • Osobní kvartální reporting s pravidelným vyhodnocením výkonnosti
 • Vysoká likvidita a dostupnost finanční prostředků

Dynamická strategie:

Amundi CR Akciový – Střední a východní Evropa 

 • fond je vhodný pro investory, kteří hledají dlouhodobé zhodnocení kapitálu, jsou ochotni přijmout vyšší rizika spojená s investováním do zahraničních cenných papírů a snesou volatilitu cen akcií
 • minimální uvažovaný investiční horizont by měl být 5 let a déle
 • podíl akcií v portfoliu může kolísat mezi 80 až 100 %
 • fond investuje do akcií ze střední a východní Evropy, včetně Ruska a Turecka

KB Privátní správa aktiv 5D – Exclusive 

 • dividendový akciový fond s možností pravidelné výplaty přijatých dividend
 • investiční strategie fondu se zaměřuje na akcie společností, které vyplácejí velkou část svých zisků prostřednictvím dividend; akcie těchto společností jsou ve srovnání s trhem stabilnější a nepodléhají tolik prudkým změnám v ceně
 • složení portfolia je globální, zastoupení hlavních akciových trhů je v portfoliu vyrovnané
 • podíl dividendových akcií v portfoliu se pohybuje od 80 % do 100 %
 • fond se nabízí ve dvou třídách, dividendové a akumulační; zatímco u dividendové třídy jsou všechny přijaté dividendy do fondu jednou za rok vyplaceny podílníkům, u akumulační třídy jsou přijaté dividendy investovány zpět do fondu
 • doporučený investiční horizont fondu je minimálně 5 let

Investiční plány

Pro ty, kteří chtějí investovat pravidelně a s nižším rizikem, doporučujeme využít investičních plánů. Jedná se o pravidelné investování do vybraného fondu po dobu 5 let se slevou na vstupním poplatku. Investiční plán není možné sjednat pro fondy KB Privátní správa aktiv – Exclusive.

Výhody investičních plánů:

 • 15% sleva na vstupním poplatku
 • snižují riziko výkyvů cen při pravidelném investování
 • 5 základních investičních strategií

Poskytovatelem produktu je Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
Statuty a další informace k fondům najdete zde.

Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s., je registrována u ČNB jako investiční zprostředkovatel a distribuuje investiční fondy Amundi CR prostřednictvím vázaných zástupců registrovaných rovněž u ČNB.

Ceník podílových fondů KB a Amundi CR nabízených v rámci distribuce MPSS najdete zde.

Informace dle zákona o podnikání na kapitálovém trhu zde.

Máte zájem o tento produkt?

Zanechte nám na sebe kontakt, ozveme se vám s podrobnými informacemi.

Povinné údaje jsou označeny hvězdičkou (*)
CAPTCHA
Ověření

Nahoru

RYCHLÉ ODKAZY - Zkratkou kam potřebujete...

Nahoru
Copyright © Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s., člen finanční skupiny Komerční banky.
Site created by PHD a.s., 4internet.cz
Často kladené otázky, Mapa webu, Podmínky používání internetových stránek

Mějte k nám ještě blíž.
Sledujte nás na sociálních sítích.