Minimální měsíční vklad

Dle uzavřené smlouvy o stavebním spoření by měl klient na svůj účet stavebního spoření ukládat měsíčně částku ve výši minimálně 0,5 % z cílové částky (dále také CČ), což je tzv. minimální měsíční vklad. Tuto podmínku je možné plnit i formou jednorázových vkladů.

Je-li klient v prodlení s více než 6 minimálními měsíčními vklady, může Modrá pyramida příslušnou smlouvu o stavebním spoření vypovědět. V tomto případě zasíláme klientům dopis s informací o neplnění podmínky minimálního měsíčního vkladu spolu s vyčíslením požadovaného vkladu k doplacení a termínem, do kterého je nutné vklad uhradit, abychom nemuseli k vypovězení smlouvy přistoupit.

Výpočet vkladu k doplacení

 

Vklad k doplacení uvedený v příslušném dopise je vypočítán jako rozdíl sumy předepsaných vkladů klienta na smlouvu o stavebním spoření (0,5 % CČ/měsíc) za poslední 3 roky (tj. 36 měsíců zpětně) a sumy uskutečněných klientských vkladů za stejné období (tzn. Modrá pyramida požaduje doplacení vkladů klienta za poslední 3 roky - nikoli za celou dobu trvání smlouvy). V případě, že před 3 lety byla smlouva v přeplatku (tzn. klient v předešlém období na smlouvu spořil více, než bylo smluvně nezbytné), je tento přeplatek ve výpočtu vkladu k doplacení zohledněn.

Příklad:

  • Smlouva byla sjednána a uzavřena s CČ ve výši 150 000 Kč a doposud nebyla změněna.
  • Minimální měsíční vklad činí 750 Kč.
  • Min. předepsaná výše vkladů klienta za poslední 3 roky činí: 27 000 Kč (36 měsíců * 750 Kč).
  • Vklady klienta za poslední 3 roky: 12 000 Kč.
  • Vklad k doplacení: 15 000 Kč (27 000 Kč – 12 000 Kč).

U smluv, které již byly z důvodu nespoření osloveny ze strany Modré pyramidy v předešlých letech (a na smlouvy byl tehdy vklad k doplacení uhrazen) a nyní podmínku spoření opět neplní, je aktuálně požadovaný nedoplatek vypočítán jako rozdíl sumy předepsaných vkladů klienta za období od data posledně vyčísleného nedoplatku do současnosti a sumy uskutečněných klientských vkladů za stejné období.

Příklad:

  • Klient, který je nyní osloven s vyčíslením vkladu k doplacení k 2/2018, byl ve stejné věci osloven již v roce 2016, kdy mu byl vklad k doplacení k 2/2016 vyčíslen na 11 000 Kč.
  • Smlouva má CČ ve výši 100 000 Kč, která nebyla měněna (tzn. minimální měsíční vklad 500 Kč).
  • Min. předepsaná výše vkladů klienta za aktuálně požadované období (3/2016 až 2/2018, tzn. 24 měsíců) se zahrnutím dřívějšího vkladu k doplacení činí: 23 000 Kč (24*500 + dřívější nedoplatek 11 000 Kč).
  • Vklady klienta za požadované období (k 28. 2. 2018): 14 000 Kč (úhrada předešlého vkladu k doplacení + 3 000 Kč).
  • Vklad k doplacení k 2/2018: 9 000 Kč (23 000 Kč – 14 000 Kč).