Tipy

Na co nezapomenout

Ať už si pořizujete nové bydlení, nebo jen rekonstruujete či vybavujete svou stávající nemovitost, vždy je dobré nezapomenout ani na další věci, které s vlastnictvím nemovitosti souvisí.
Rádi bychom vám prostřednictvím následujících tipů pomohli užít si své bydlení bez starostí.

Tipy pro vás

 • Uvažujete-li spolu se stěhováním do nového o změně poskytovatele nebo odhlášení např. z toho důvodu, že v novém bydlení již není rozvod plynu, nezapomeňte u toho současného podat včas výpověď. Výpovědní lhůta je u různých poskytovatelů a vzhledem k podmínkám sepsaným ve smlouvě různá, zpravidla se však vždy jedná o období v řádu jednoho až několika měsíců a je tedy třeba na výpověď myslet včas.
 • Pokud zamýšlíte i nadále využívat služeb stávajícího poskytovatele, nezapomeňte při nastěhování na přehlášení odběrných míst. 

Vlastnictví nového bytu nebo domu s sebou zpravidla přináší i povinnost platit pravidelné poplatky. Zapomenout byste neměli především na:

 • poplatky za svoz odpadu,
 • poplatky za TV a rozhlasové vysílání,
 • měsíční paušál za používání internetového připojení,
 • pro vlastníky bytu se k tomu většinou přidávají náklady na tzv. fond oprav, odměny zástupcům a příspěvky na zajištění činnosti Společenství vlastníků jednotek (SVJ), úklid či energie společných prostor, atp. Po přestěhování je tedy nezbytné, abyste si od SVJ vyžádali rozpis ročních záloh zohledňující počty osob, které se v bytě budou zdržovat.

Pokud se stěhujete do nového bydlení, kde se hodláte trvale zdržovat, nezapomeňte na ohlášení změny trvalého pobytu.

 • Přihláška se provádí na místně příslušném obecním či městském úřadě v místě nového trvalého pobytu.
 • Při ohlášení je potřeba odevzdat vyplněný a podepsaný formulář, prokázat se občanským průkazem či jiným dokladem a doložit doklad opravňující k využívání bytu nebo domu (např. výpis z katastru nemovitostí).
 • Změnu trvalého pobytu a případně i korespondenční adresy je nutné promítnout i do mnoha vašich dokumentů (např. občanský průkaz, řidičský průkaz,…) a v této věci informovat i další instituce jako je zdravotní pojišťovna, banky, pojišťovny, poskytovatelé energií, zaměstnavatel, školy, lékař,…).
 • Více informací.

Daň z nemovitých věcí platí každý, kdo je k 1. lednu vlastníkem nemovitosti (např. při koupi nemovitosti v září platí kupující daň z nemovitosti až za následující rok). V případě společného jmění manželů může daň zaplatit kterýkoliv z manželů.

 • Daňové přiznání se podává do konce ledna příslušného roku na místně příslušný finanční úřad podle místa nemovitosti nebo bydliště. Daňové přiznání se podává pouze jednou, v následujících letech se daň pouze platí – obvykle zasílá finanční úřad poštovní poukázku.
 • Předmětem daně je dokončená nebo užívaná stavba nebo bytová jednotka, a dále pozemky evidované v katastru nemovitostí. Sazby daně závisí na typu a využití pozemku a budov, a také na místě, kde se nemovitost nachází. Základem daně je pak výměra v m2.
 • Daň je splatná ve dvou splátkách do konce května a listopadu, nebo jednorázově do konce května, pokud nepřesáhne 5000 Kč.
 • Interaktivní formulář.
 • Více informací.
 • Daňová úspora představuje 15% z částky zaplacených úroků, přičemž podmínkou je použití úvěru na bytové potřeby a poplatník musí být uveden ve smlouvě o úvěru.
 • Podmínkou je použití úvěru na "bytové potřeby" (stavbu, rekonstrukci nebo nákup domu či bytu) určené k vlastnímu trvalému bydlení nebo k trvalému bydlení druhého z manželů, potomků, rodičů nebo prarodičů obou manželů. Trvalé bydliště není podmínkou.
 • Odpočet lze využít i při refinancování a využít jej mohou jak zaměstnanci v rámci ročního zúčtování daně u zaměstnavatele, tak poplatníci podávající daňové přiznání.
 • Při prvním uplatnění odpočtu je třeba přiložit list vlastnictví a kopii úvěrové smlouvy (v případě výstavby stavební povolení nebo ohlášení stavby).
 • Potvrzení o výši zaplacených úroků vydává banka nebo stavební spořitelna.
 • Bližší podmínky pro uplatnění odpočtu zaplacených úroků jsou uvedeny v § 15 odst. 4 zákona o daních z příjmů.
 • Rozhodně nepodceňujte důležitost pojištění domácnosti. Se sjednanou pojistnou částkou odpovídající skutečné hodnotě získáte jistotu, že vás případné nepříjemné situace nepřekvapí a vy nebudete muset investovat nic ze svého, abyste vše dali do původního stavu.
 • Nezapomeňte ani na pojištění odpovědnosti, díky kterému můžete být v klidu i v případě nenadálých událostí, kdy způsobíte škodu např. svým sousedům.
 • S výhodným pojištěním od Komerční pojišťovny vám rádi pomůžeme.