Společně vám nabídneme víc

Aktuálně

Modrá pyramida stavební spořitelna začíná procházet řadou viditelných změn. Jelikož chceme zdůraznit příslušnost k naší mateřské společnosti Komerční bance, začali jsme v komunikaci využívat logo KB. Pobočky naší společnosti se přejmenují na KB PORADENSKÁ MÍSTA a postupně se přebarví do KB stylu.

Změna vizuálního stylu posílí vnímání Modré pyramidy jako nedílné součásti finanční skupiny Komerční banky a navazuje i na rozsáhlejší úpravy obchodního modelu společnosti, který například zohlední nové kompetence stavební spořitelny ve vztahu k dotačnímu poradenství. Modrá pyramida současně plánuje propojit poskytování svých produktů a služeb s novou érou bankovnictví Komerční banky.

Stávající podmínky produktů a služeb Modré pyramidy se pro vás nemění, stejně tak i naši finanční poradci jsou vám plně k dispozici. Více informací ke změnám v Modré pyramidě naleznete v sekci Otázky a odpovědi níže.

Otázky a odpovědi

Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. upozadí ve své externí komunikaci používání loga Modré pyramidy a bude nově vystupovat jako člen skupiny Komerční banky, tedy ve spojení se značkou své mateřské společnosti. Přistoupili jsme se k tomuto kroku především proto, abychom zdůraznili naši příslušnost ke skupině KB a přiblížili se tak ostatním společnostem ze skupiny, které logo Komerční banky ve svých názvech již zohledňují.

Finanční poradci stavební spořitelny jsou a budou klientům stále plně k dispozici. Navíc budou disponovat možností sjednávat vybrané produkty a služby Komerční banky v nové éře. I nadále pak budou pokračovat ve sjednávání produktů KB ve "starém světě" a ve sjednávání produktů vybranných dceřinných společností KB. Pro klienty tak budou moci sestavit nabídku na míru jejich potřebám, a to vše na jednom místě.

Pobočky Modré pyramidy budeme postupně upravovat do podoby obchodních míst Komerční banky, s vnějším označením „KB PORADENSKÉ MÍSTO“. Abychom zachovali kontinuitu, logo Modré pyramidy bude viditelné na dveřích nebo v rámci jiného vhodného vnějšího prostoru pobočky. Stejně tak se postupně již mění naše marketingové materiály a klientská komunikace, včetně prezentace na sociálních sítích.

Společnost Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. na českém trhu dále zůstává a s jejím názvem se klienti budou setkávat na oficiálních dokumentech, například v klientské komunikaci nebo na smluvních dokumentech. Změna, ke které jsme se rozhodli, se především týká loga Modrá pyramida, které jsme v minulosti používali, a nyní bychom rádi pro naše další působení na trhu využili synergie s naší mateřskou společností Komerční bankou.

Naše rozhodnutí navazuje také na zahájení nové éry bankovnictví Komerční banky, která umožní klientům celé skupiny sjednávat si produkty jednotlivých dceřiných společností digitálně nebo na pobočkách bez ohledu na to, jestli se jedná o pobočky Komerční banky nebo Modré pyramidy.

Naším cílem je zprostředkovat i klientům Modré pyramidy zážitek spojený s využíváním produktů a služeb nové éry bankovnictví KB.

Co se týká smluvního vztahu nebo sjednaných podmínek produktů Modré pyramidy, to vše zůstává stejné, pro klienty se nic nemění. Změní se vizuální podoba našich poboček a změní se také prezentace našich produktů a služeb například v rámci našich marketingových aktivit.

Aktuálně se v reklamě na produkty a služby Modré pyramidy lidé setkávají s tzv. dvojlogem, kdy jsou vedle sebe zobrazena loga Modré pyramidy a dále text "člen skupiny" spolu s logem KB. Od druhé poloviny příštího roku budou i v rámci reklamních aktivit na produkty a služby Modré pyramidy klienti oslovováni převážně ze strany Komerční banky, a to na základě jimi poskytnutého marketingového souhlasu v rámci skupiny KB.

Síť poradců Modré pyramidy bude nově vybavena mimo jiné i technologiemi Komerční banky, což jim umožní stát se finančními poradci též pro produkty v nové éře KB. Budou tak mít postupně možnost poskytovat zájemcům běžné bankovní služby stejně jako poradci na pobočkách Komerční banky. Pro občany a živnostníky budou nabízet produkty a služby skupiny Komerční banky a budou připraveni vyřizovat i servisní činnosti.

Na českém trhu půjde o unikátní síť, která umožní poradcům skupiny Komerční banky připravit pro své klienty nabídku finančních produktů na míru a naplnit tak jejich potřeby a očekávání. Naši poradci budou mít od října letošního roku možnost sjednávat běžné a spořící účty v nové éře bankovnictví KB a postupem času například i termínované vklady a další produkty.

Ano, sdílené technologické zázemí s naší mateřskou společností umožní našim poradcům sjednávat pro klienty produkty Komerční banky v nové éře a samozřejmě pokračovat i ve sjdnávání jejich produktů ve starém světě i produktů ostatních dceřiných společností z finanční skupiny Komerční banky (například Komerční pojišťovny, KB Penzijní společnosti atd.).

V tomto ohledu se pro klienty nic nemění, váš finanční poradce ze stavební spořitelny je vám stále plně k dispozici.

Klienti Modré pyramidy mohou využívat i pobočky Komerční banky, kde budou obslouženi. Obsluha již sjednaného produktu však bude stále v kompetenci společnosti, u které byl produkt sjednán.

Tento nový komplex služeb by měl být klientům k dispozici od začátku roku 2024. V průběhu podzimu bude probíhat školení našich poradců, větší detail proto budeme s klienty sdílet neprodleně po zveřejnění konkrétních informací. Co se týká zapojení poboček, předpokládáme, že i vybrané pobočky mateřských bank budou součástí sítě, která bude dotační poradenství poskytovat.

Občané získají v rámci těchto nových služeb možnost zvýhodněného financování rekonstrukcí bytů a domů, aby ušetřili na energiích a současně měli zajištěnou jednoduchou cestu k získání dotací. Stavební spořitelny disponují hustou sítí poboček a poradenských míst pokrývající celé území ČR, pro občany se tak zrychlí a zjednoduší cesta k získání dotace. Modrá pyramida má s financováním rekonstrukcí třicetileté zkušenosti a velká část z aktuálních 3,2 milionů klientů klade v poslední době důraz především na rekonstrukce, které přinesou úspornější bydlení.

Vedle dotačního poradenství připravujeme ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí a Státním fondem životního prostředí i nový zvýhodněný úvěrový produkt. Půjde o nezajištěný účelový úvěr na bydlení, který bude možné využít ke kofinancování vybraných dotačních titulů z programu Nová zelená úsporám. Předpokládáme, že zvýhodněný úvěr zařadíme do produktové nabídky v průběhu 1. čtvrtletí 2024.

Jak jsme již zmínili v předchozích odpovědích, společnost Modrá pyramida stavební spořitelna zůstává na českém trhu, a proto i produkty, které využíváte, zůstávají beze změny a řídí se podmínkami, za kterých byly uzavřené.

Upozaďujeme pouze používání loga Moré Pyramidy, tedy veřejně využívaného grafického označení.

Ano, v tuto chvíli zůstává otevírací doba poboček beze změny, pokud do budoucna k nějaké změně dojde, budeme vás včas informovat.

Všechny pobočky Modré pyramidy zůstanou zachovány. Do budoucna nemůžeme vyloučit, že v lokalitách, kde budou pobočky KB nebo Modré pyramidy velmi blízko sebe, můžeme jejich počet optimalizovat, aby k těmto překryvům nedocházelo.

Na prvním místě je pro nás klient a jeho komfort. Pobočky, kde bude dostatečný provoz a klienti je budou navštěvovat, není důvod rušit.

Kontaktní údaje pro Modrou pyramidu, resp. Komerční banku, se nemění a jsou k dispozici na webových stránkách www.modrapyramida.cz nebo www.kb.cz. Informace k nabídce produktů obou společností sice v průběhu příštího roku sjednotíme na webové stránky Komerční banky www.kb.cz, ale doména www.modrapyramida.cz nezanikne a klienti, kteří ji zadají do vyhledávače, budou automaticky přesměrováni na relevantní nabídku na stránkách Komerční banky.  

V začátku bude nabídka produktů Komerční banky na pobočkách Modré pyramidy omezená na základní produkty nové éry bankovnictví KB a na dosud nabízené produkty KB ve "starém světě". Postupně, v průběhu roku 2024, by se nabídka produktů KB v nové éře na bývalých pobočkách MPSS měla rozšířit.

Na rozdíl od poboček Komerční banky budou bývalé pobočky Modré pyramidy označeny na hlavním štítu jako „KB PORADENSKÉ MÍSTO“. Na dveřích nebo jiném vhodném místě vně pobočky bude také umístěno dvojlogo „Modrá pyramida – člen skupiny KB“.

Jsme rádi, že jste s produkty a službami Modré pyramidy spokojení a naše společnost je bude poskytovat nadále, aniž bychom chtěli změnit váš klientský zážitek. Měníme logo, které bude veřejně viditelné klientům i veřejnosti, společnost Modrá pyramida a její produkty však na trhu zůstávají.

Necháme na vašem rozhodnutí, jestli budete chtít znovu vyzkoušet i produkty Komerční banky, protože naše mateřská společnost letos začala psát novou éru bankovnictví, která bude mít pro klienty řadu výhod. Rozhodnutí je ale pouze na vás, do ničeho vás nebudeme nutit. Ještě dodáme, že Modrá pyramida stavební spořitelna je 100% dceřinou společností Komerční banky již od roku 2006.

Sice upozaďujeme využívání loga Modré Pyramidy, společnost Modrá pyramida a její produkty na trhu zůstávají. Větší propojenost s naší mateřskou společností nám umožní nabídnout klientům i zážitek spojený s využíváním produktů a služeb nové éry bankovnictví KB, kterou letos Komerční banka zahájila.

Naši klienti si budou moci sjednávat produkty Komerční banky v nové éře a samozřejmě pokračovat i ve sjednávání jejích produktů ze "starého světa" i produktů jejích dceřiných společností (například Komerční pojišťovny, KB Penzijní společnosti atd.) digitálně nebo na pobočkách bez ohledu na to, jestli se jedná o pobočky Komerční banky nebo Modré pyramidy. Výběr produktů a služeb, které si na základě konzultace s našimi poradci vyberete, bude pouze na vašem rozhodnutí.

Modrá pyramida stavební spořitelna je 100% dceřinou společností Komerční banky již od roku 2006. Sdílené technologické zázemí s naší mateřskou společností umožní našim poradcům sjednávat pro klienty produkty Komerční banky v nové éře a samozřejmě pokračovat i ve sjednávání jejich produktů ze "starého světa" i produktů ostatních dceřiných společností z finanční skupiny Komerční banky (například Komerční Pojišťovny, KB Penzijní společnosti atd.).

Klienti budou mít možnost sjednávat produkty digitálně nebo na pobočkách bez ohledu na to, jestli se jedná o pobočky Komerční banky nebo Modré pyramidy.

Na vaší smlouvě se nic nemění. Změní se pouze logo na vaší pobočce, kde jste smlouvu zakládal/a a samozřejmě pobočku můžete znovu navštívit a informovat se třeba o nových službách, které naše společnost bude nabízet.

Záměr je takový, abyste skutečně v budoucnu měl/a všechny produkty KB a Modré pyramidy na jednom místě. Ještě nám to bude nějaký čas trvat, ale předpokládáme, že do roku 2025 se podaří vše sjednotit v rámci nové aplikace KB+ nebo nového internetového bankovnictví.

Informace k nabídce produktů obou společností sice v průběhu příštího roku sjednotíme na webové stránky Komerční banky www.kb.cz, ale doména www.modrapyramida.cz nezanikne a klienti, kteří ji zadají do vyhledávače, budou automaticky přesměrováni na relevantní nabídku na stránkách Komerční banky.  

Pracovní doba poradenských míst zůstane stejná. Nicméně naši finanční poradci jsou flexibilní a mobilní. Mohou tedy za klientem kamkoliv dojet, například se sejít u klienta doma či v kavárně, a to po jejich vzájemné domluvě.

Pokud si klient změní adresu nebo číslo OP, tato informace je automaticky odesílána v rámci skupiny KB.

Infolinka Modré pyramidy zůstane v provozu, ale i kolegyně a kolegové, kteří obsluhují Komerční banku, budou připraveni vám na telefonu pomoci.

Záměr je takový, abyste skutečně v budoucnu měl/a všechny produkty KB a Modré pyramidy na jednom místě a mohl/a je obsluhovat prostřednictvím internetového nebo mobilního bankovnictví. Ještě nám to bude nějaký čas trvat, ale předpokládáme, že do roku 2025 se podaří vše sjednotit v rámci nové již fungující aplikace KB+ nebo nového internetového bankovnictví.