Doplňkové penzijní spoření

Pro vaše spokojené stáří

Zajistěte se na stáří

státní podpora

2 760 Kč ročně

Státní příspěvek a daňové úlevy

Možnost příspěvku zaměstnavatele

Možnost sjednat smlouvu i nezletilým klientům

Výběr naspořené částky formou penze nebo jednorázového vyrovnání již od 60 let​

Získejte bonus 1 000 Kč

Myslete na budoucnost svých dětí a založte jim Doplňkové penzijní spoření. Doplňkové penzijní spoření je jedinečnou možností investování se státním příspěvkem. Jedná se tedy o komplexní způsob, jak svého potomka zabezpečit do budoucnosti. Nemusíte přitom čekat až do penze – v 18 letech si dítě může vybrat 1/3 vlastních příspěvků a pokračovat ve spoření dál. Na bonus 1 000 Kč má dítě nárok, když mu na Doplňkové penzijní spoření zašlete alespoň dva měsíční příspěvky v minimální výši 500 Kč. Akce platí od 1. 1. do 31. 12. 2023.

Poskytovatelem produktu je KB Penzijní společnost, a. s.

Doplňkové penzijní spoření

  • při výplatě formou penze nejsou daněny příspěvky zaměstnavatele

  • on-line přístup k účtu

  • 1 % z každé platby A kartou KB na účet penzijního spoření u KB Penzijní společnosti
  • placení příspěvků je možné přerušit nebo odložit

Jsme vám nablízku


* Povinné pole


* Povinné pole
Strategie spoření

Lze si vybrat jednu ze tří strategií spoření, které se vždy starají o to, aby investované prostředky byly optimálně rozvrženy vzhledem k věku účastníka. Je možné si zvolit z následujících strategií životního cyklu:

  • konzervativní strategie životního cyklu
  • vyvážená strategie životního cyklu
  • růstová strategie životního cyklu
  • individuální strategie spoření

Účastnické fondy

Fond je vhodný pro investory s velmi malou nebo žádnou zkušeností s fondovým investováním, kteří preferují stabilitu své investice a mají vysokou averzi k investičnímu riziku. Požadují stabilní zhodnocení investice a jsou připraveni pochopit a přijmout rizika spojená s investováním na dluhopisových trzích.

Fond je vhodný pro účastníky se zvýšenou averzí k riziku, kteří požadují, aby převážná část portfolia fondu byla alokována na trhu dluhopisů, ale jsou ochotni v portfoliu tolerovat v malé míře i akciovou složku, která by v dlouhodobém horizontu měla zabezpečit vyšší výnosový potenciál ve srovnání s čistě dluhopisovým fondem.

Fond je vhodný pro účastníky, jejichž znalost fondového investování je na velmi dobré úrovni. Požadují vyšší zhodnocení investice ve vyváženém poměru akciové a dluhopisové složky portfolia omezujícím kolísání jeho hodnoty. Zároveň jsou připraveni pochopit a přijmout rizika spojená s investováním na akciových a dluhopisových trzích.

Fond je určen zejména pro účastníky s delším investičním horizontem, kteří požadují vyšší zhodnocení své investice a jsou připraveni pochopit a přijmout rizika spojená s investováním na akciových a dluhopisových trzích. Hodnota investice v tomto typu fondu s vyšším podílem akciové složky v portfoliu může významněji kolísat. Riziko jejího dočasného poklesu je ovšem kompenzováno možností dosažení vyšších výnosů v delším časovém období.

Tabulka státních příspěvků

Vlastní měsíční vklad účastníka Státní příspěvek
méně než 300 Kč 0 Kč
300 Kč 90 Kč
500 Kč 130 Kč
700 Kč 170 Kč
1 000 Kč a více 230 Kč
  Max. státní příspěvek za rok 2 760 Kč

 

Fondy negarantují návratnost vložených prostředků.

Poskytovatelem produktu je KB Penzijní společnost, a.s.

Finanční poradci Modré pyramidy zprostředkovávají uzavření smlouvy s KB Penzijní společností, a.s. K této činnosti jsou oprávněni zápisem do seznamu vázaných zástupců, který vede ČNB.

Související produkty

Moudré stavební spoření

Výhodné zhodnocení volných peněz se státním příspěvkem

Efekt

Výhodné uložení větší sumy peněz