Změny v představenstvu Modré pyramidy

S účinností od 1. března 2020 nastanou v představenstvu Modré pyramidy změny. Původní tříčlenné představenstvo se rozšíří na čtyřčlenné. Od 1. 3. 2020 bude novým členem představenstva Jaroslav Ševčík, který bude mít zodpovědnost za řízení rizik a vymáhání a za schvalování a čerpání úvěrů. Od 1. 4. 2020 bude novým členem Vladimír Pojer, který bude mít na starosti finance, administraci a správu spořících produktů, rozvoj aplikací a řízení změn a příjem a zpracování dokumentů. Dosavadní člen představenstva Ladislav Šilha odchází do Komerční banky na významnou pozici Tribe leadra Omnichannel sales. Změny v představenstvu Modré pyramidy standardně podléhají schválení ze strany České národní banky.

Nejzásadnější změnou je to, že se představenstvo Modré pyramidy rozšíří na čtyři členy. Novým členem bude Jaroslav Ševčík, který je v Modré pyramidě od června 2019 a díky jeho proaktivnímu a strategickému řízení se již podařilo realizovat několik významných změn. Jmenování člena představenstva zaměřeného na řízení rizik je v souladu s klíčovou rolí řízení rizik při stále rostoucím objemu poskytnutých úvěrů. Druhým novým členem bude Vladimír Pojer, který je zkušeným manažerem Komerční banky, kde působí přes 13 let. Prioritou Vladimíra bude především oblast rozvoje aplikací s ohledem na digitalizaci produktů Modré pyramidy. Věřím, že se nám společnou prací podaří potvrdit zásadní roli Modré pyramidy při plnění přání klientů v oblasti bydlení,“ říká Pavel Jirák, generální ředitel Modré pyramidy.

Ladislav Šilha působí ve skupině Komerční banky od roku 1999, od roku 2010 řídil v Modré pyramidě finance a o čtyři roky později se stal členem jejího představenstva a náměstkem generální ředitele. Za jeho působení se Modrá pyramida významně posunula v oblasti digitalizace služeb a prodeje. Zavedla plně digitální prodej stavebního spoření a úvěrů nebo spustila pro klienty mobilní aplikaci MP Home. „Rád bych Láďovi poděkoval nejen za jeho skvělou práci pro Modrou pyramidu, ale i za jeho lidský a inspirativní přístup a současně popřál mnoho úspěchů Vladimírovi, Jaroslavovi i Láďovi mnoho úspěchů v jejich nových rolích“ doplňuje Jirák.

Jaroslav Ševčík vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy. V roce 2008 nastoupil do Komerční banky do divize Řízení rizik. Během svého působení v KB vystřídal několik pozic, v rámci kterých se věnoval schvalovacímu procesu, modelům, kapitálové regulaci a reportingu. V roce 2014 v rámci skupinové mobility nastoupil do ESSOXu na pozici Vedoucího úseku Řízení rizik a Vymáhání pohledávek, kde se se svými týmy soustředil na automatizaci schvalování a aktivní podporu akvizice značkového financování PSA včetně vstupu ESSOXu na Slovenský trh. Do Modré pyramidy přišel v červnu 2019 na pozici manažera Řízení rizik a vymáhání. Jeho tým zároveň aktivně pomáhá s digitální transformací a strategickým růstem MP.

Vladimír Pojer vystudoval Fakultu mezinárodních vztahů na Vysoké škole ekonomické v Praze. Do Komerční banky nastoupil roku 2006 do úseku korporátního bankovnictví. V letech 2007 – 2011 zastával v KB pozici specialisty podpory prodeje v úseku Top Corporations a o rok později se stal vedoucím Reportingu a Controllingu. V letech 2012 – 2016 působil na pozici manažera Plánování a reportingu v úseku Strategie a finance. Od roku 2016 do současnosti byl v Komerční bance odpovědný za odbor Manažerského účetnictví. Do jeho odpovědností spadalo mimo jiné strategické finanční plánování skupiny KB, manažerský reporting včetně řízení profitability a finanční řízení agilní transformace KB. Od roku 2018 je zároveň předsedou dozorčí rady Nadace Komerční banky Jistota.