Změna v představenstvu Modré pyramidy

Představenstvo Modré pyramidy přijalo rezignaci Aleše Mašanského na funkci člena představenstva odpovědného za obchodní řízení ke dni 31. května 2021.

Člen představenstva Aleš Mašanský ukončil z osobních důvodů ke konci května své 15leté působení v Modré pyramidě. Rád bych mu poděkoval za jeho dlouholetou a úspěšnou práci pro Modrou pyramidu. Převážná část jeho profesního života byla spjatá právě s Modrou, která se díky jeho aktivitám a energii posunula nejen ve skvělých obchodních výsledcích, ale dokázal naší firmě vybudovat renomé silného hráče na trhu. Významným způsobem se také zasadil o rozvoj a stabilitu rozsáhlé poradenské sítě. Modrá pyramida za jeho působení ušla obrovský kus cesty, a za to mu patří veliký dík. Přeji mu mnoho úspěchů v jeho dalším profesním i osobním životě,“  říká předseda představenstva Modré pyramidy Pavel Jirák.

Do doby jmenování jeho nástupce přebere roli odpovědného člena představenstva za obchodní řízení generální ředitel a předseda představenstva Modré pyramidy Pavel Jirák.