Stereotypy o tchyních a tchánech neplatí. Češi s nimi mají dobré vztahy.

Podle výsledků aktuálního průzkumu Modré Pyramidy mají Češi se svými tchyněmi a tchány dobrý vztah. Tvrdí to 84 % z nich. Problémy nastávají v okamžiku, kdy rodiče zasahují svým dětem do chodu domácnosti. Dělá to přitom každý druhý. I to reflektuje dlouhodobá kampaň Modré pyramidy Lepší bydlení nemusí být drama.

Tchyně a tchánové jsou předmětem rčení, anekdot a mnoha diskuzí velmi často. „Je jakýsi úzus, že především matka ze strany syna je někým nežádoucím, kdo mladou rodinu neustále kontroluje a řídí. I naše dlouhodobá kampaň s tímto motivem odlehčeným způsobem pracuje. V našem průzkumu jsme ale zjistili něco jiného,“ uvádí Šárka Nevoralová, tisková mluvčí Modré pyramidy. Aktuální data společnosti Modrá pyramida totiž ukazují, že vztahy Čechů s rodiči partnerky či partnera ve skutečnosti napjaté nejsou. Drtivá většina respondentů – 84 % – má s tchyní a tchánem dobrý vztah, 39 % dokonce velmi dobrý.

Nejvíce partnerovi rodiče vadí lidem se základním vzděláním

 

Vztah s tchyní a tchánem se dokonce ještě vylepšuje spolu se vzděláním – vysokoškoláci s nimi mají dobré vztahy v 89 %, zatímco lidé se základním vzděláním jen v 66 %. Naopak to, zda se jedná o rodiče z manželovy či manželčiny strany se na postoji k nim neprojevilo a muži i ženy s tchyní a tchánem vychází převážně dobře. Pozitivní přístup k nim nemění ani to, kde bydlí. Mírně zhoršené vztahy má jen skupina ve věku 43–53 let. „Tito lidé prožívají tzv. opuštění hnízda, kdy děti odcházejí za svým vlastním životem. Celkově napjaté životní období se patrně odráží i na tom, jak vycházejí se starší generací,“ vysvětluje Šárka Nevoralová.

Rodiče nám mluví do života, kazí nám to vztahy Rodinné vztahy se zhoršují ve chvíli, kdy rodiče zasahují svým potomkům do domácnosti. Podle aktuálních dat to dělá 55 % z nich. „Vztahy se pomluvami, nečekanými návštěvami, kritikou, ale i třeba nevyžádanou pomocí nebo dárky, rychle kazí. Čím častěji se toho tchyně nebo tchán dopouští, tím hůře to jejich děti nesou,“ upřesňuje Šárka Nevoralová. Respondenti, kterým do domácnosti zasahují rodiče velmi často, s nimi vychází jen v 52 %. Ti, kteří takové zásahy nezažívají, s nimi mají naopak dobrý vztah v 97 %.

„Po více než roce různých omezení, lockdownů a home-office by se dalo předpokládat, že se rodinná pohoda narušila. I přesto, nebo možná právě proto, si lidé uvědomují, jak moc je pro nás rodina důležitá. A to je velmi příjemné zjištění,“ uzavírá Šárka Nevoralová.

O průzkumu

 

Průzkum na téma soužití s rodiči partnera/rky realizovala společnost Modrá pyramida pomocí nástroje Instant Research agentury Ipsos. Sběr dat probíhal on-line v období 18.- 23. března 2021 na celkem 513 respondentech. Dotazováni byli respondenti ve věku 18-65 – žijící v manželství, partnerství nebo nesezdaném soužití, rozvedení a vdovci.

Lepší bydlení nemusí být drama

 

Modrá pyramida spustila v roce 2020 brandovou kampaň, která podporuje nové směřování a positioning značky. V době eskalující bytové krize cílí na skutečnost, že pro většinu lidí se z řešení vlastního bydlení stává drama. Mnohdy sahají i na hranici svých možností a bydlí například stále se svými rodiči či tchánem a tchýní. Zařizování hypoték či úvěrů je pro lidi obecně většinou náročný proces, kdy si vše musí zařídit a vyběhat sami a ještě s nejistým výsledkem. Modrá pyramida je tu ale od toho, aby lidem od těchto skutečných starostí odlehčila.