800 101 554
Hlavní strana > Sazebníky > Služby pro Právnické osoby

Služby pro Právnické osoby

Sdělení Modré pyramidy stavební spořitelny, a.s. (dále jen MPSS) klientům:

MPSS pro rok 2016 neuplatní možnost jednostranné změny úhrady za vedení účtu stavebního spoření a úhrad za služby nezbytně související s vedením tohoto účtu dle § 5 odst. 1 zákona č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření, v platném znění (dále jen „Zákon“).

Tato informace je určena pro všechny klienty se smlouvou o stavebním spoření, u které je MPSS oprávněna, na základě platného Ujednání o možnosti změny úhrady za vedení účtu stavebního spoření a úhrad za služby nezbytně související s vedením tohoto účtu dle § 5 odst. 11 Zákona, uvedeného ve smlouvě o stavebním spoření, k takovéto jednostranné změně přikročit.

Možnost sjednané jednostranné změny úhrady za vedení účtu stavebního spoření ve fázi přiděleného úvěru se pro rok 2016 rovněž neuplatní.

 

SAZEBNÍK ÚHRAD Modré pyramidy stavební spořitelny, a.s., za poskytované služby pro PRÁVNICKÉ OSOBY

STAVEBNÍ SPOŘENÍ
Úhrada za uzavření smlouvy o stavebním spoření 1 % z cílové částky (max. 10 000 Kč)
Úhrada za uzavření smlouvy o stavebním spoření (je-li návrh na uzavření smlouvy o stavebním spoření dodán současně s žádostí o RENOÚVĚR MULTI) zdarma
Úhrada za zvýšení cílové částky smlouvy o stavebním spoření 1 % z navyšované částky (max. 10 000 Kč)
Úhrada za vedení a správu účtu stavebního spoření 300 Kč ročně (25 Kč měsíčně)
Roční výpis z účtu stavebního spoření 25 Kč
Vystavení kopie formuláře „Přijetí smlouvy o stavebním spoření“ či „Potvrzení o vzniku smlouvy o stavebním spoření“ 100 Kč
Ukončení smlouvy o stavebním spoření před uplynutím šestileté doby od uzavření smlouvy u smluv uzavřených od 1. 1. 2004 včetně nebo doby 6 let od posledního nakládání s naspořenou částkou (pro smlouvy uzavřené do 31. 12. 2003 včetně v době do 5 let od uzavření smlouvy nebo posledního nakládání s naspořenou částkou) 1 % z cílové částky
Úhrada za změnu tarifu 1/3 z dosud připsaných úroků
Úhrada za ukončení smlouvy o stavebním spoření ve zkrácené době 1 % z aktuálního zůstatku na účtu stavebního spoření
PŘIDĚLENÝ ÚVĚR ZE STAVEBNÍHO SPOŘENÍ
Úhrada za zpracování smlouvy o úvěru zdarma
Úhrada za zpracování záručních listin zdarma
Úhrada za zpracování změny smlouvy o úvěru včetně změny související dokumentace do prvního čerpání úvěru zdarma
Úhrada za zpracování změny smlouvy o úvěru včetně změny související dokumentace po prvním čerpání úvěru 2 000 Kč
Úhrada za vedení a správu účtu stavebního spoření ve fázi přiděleného úvěru 300 Kč ročně (25 Kč měsíčně)
Vystavení příslibu úvěru 200 Kč
Roční výpis z účtu stavebního spoření ve fázi přiděleného úvěru 25 Kč
PŘEKLENOVACÍ ÚVĚR ZE STAVEBNÍHO SPOŘENÍ
Úhrada za zpracování smlouvy o úvěru 1 % z výše úvěru
(min. 5 000 Kč / max. 25 000 Kč)
Úhrada za zpracování záručních listin zdarma
Úhradu za zpracování každé jednotlivé zástavní smlouvy či jiné záruční listiny v souvislosti se změnou zajištění úvěru při předčasném splacení části překlenovacího úvěru zdarma
Úhradu za vyhotovení každé jednotlivé kvitance v souvislosti se změnou zajištění úvěru při předčasném splacení části překlenovacího úvěru zdarma
Úhrada za zpracování změny smlouvy o úvěru včetně změny související dokumentace do prvního čerpání úvěru zdarma
Úhrada za zpracování změny smlouvy o úvěru včetně změny související dokumentace po prvním čerpání úvěru 4 000 Kč
Úhrada za vedení a správu účtu překlenovacího úvěru pro smlouvy o úvěru schválené do 31. 8. 2013 (včetně) 25 Kč měsíčně
Úhrada za vedení a správu účtu překlenovacího úvěru pro smlouvy o úvěru schválené od 1. 9. 2013 (včetně) zdarma
Vystavení příslibu úvěru 200 Kč
Vyčíslení a písemné potvrzení výše zůstatku úvěru iniciovaného klientem pro účely vypracování smluvní dokumentace (s výjimkou vyčíslení v období refixace) 4 000 Kč
Roční výpis z účtu překlenovacího úvěru 25 Kč
Ostatní
Mimořádný výpis z účtu stavebního spoření ve fázi spoření i ve fázi přiděleného úvěru nebo z účtu překlenovacího úvěru vyžádaný klientem 50 Kč
Pokladní operace zdarma
Náklady na poštovné a spoje s výjimkou odeslání finančních prostředků poštovní poukázkou typu B zdarma
Odeslání finančních prostředků poštovní poukázkou typu B dle Ceníku České pošty, s.p.
Vystavení potvrzení o vinkulaci vkladu 100 Kč
Vyhotovení a odeslání upomínky při nesplácení poskytnutého úvěru
1. upomínka
zdarma
 
2. nebo další upomínka
500 Kč za nedoplatek
na upomínaném účtu
Vyhotovení a odeslání upomínky ke splnění smluvních podmínek vyplývajících ze smlouvy o úvěru
1. upomínka
zdarma
 
2. upomínka
500 Kč
 
3. upomínka
900 Kč
Úhradu za posun splátek úvěru 500 Kč
Poskytnutí bankovní informace 200 Kč
Úhrada nákladů za vyhotovení opisu smluvního dokumentu 300 Kč
Odborná konzultace zdarma

Úhrady se zúčtují na vrub účtu účastníka stavebního spoření, účtu úvěru ze stavebního spoření, účtu překlenovacího úvěru. Jsou osvobozeny od DPH s výjimkou služby za poskytnutí bankovní informace, vyčíslení a písemné potvrzení výše zůstatku úvěru iniciovaného klientem pro účely vypracování smluvní dokumentace (tyto úhrady jsou uvedeny včetně DPH).

Platnost od 1. 10. 2013

Příloha: PDF icon SAZEBNÍK PRO PRÁVNICKÉ OSOBY od 1. 10. 2013

Nahoru

Volejte 800 101 554

RYCHLÉ ODKAZY - Zkratkou kam potřebujete...

Nahoru
Copyright © Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s., člen finanční skupiny Komerční banky.
Site created by PHD a.s., 4internet.cz
Často kladené otázky, Mapa webu

Mějte k nám ještě blíž.
Sledujte nás na sociálních sítích.