955 523 777
Hlavní strana > Sazebníky > Služby pro Fyzické osoby

Služby pro Fyzické osoby

Sdělení Modré pyramidy stavební spořitelny, a.s. (dále jen MP) klientům:

MP pro rok 2019 neuplatní možnost jednostranné změny úhrady za vedení účtu stavebního spoření a úhrad za služby nezbytně související s vedením tohoto účtu dle § 5 odst. 11 zákona č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření, v platném znění (dále jen „Zákon“).

Tato informace je určena pro všechny klienty se smlouvou o stavebním spoření, u které je MP oprávněna, na základě platného Ujednání o možnosti změny úhrady za vedení účtu stavebního spoření a úhrad za služby nezbytně související s vedením tohoto účtu dle § 5 odst. 11 Zákona, uvedeného ve smlouvě o stavebním spoření, k takovéto jednostranné změně přikročit.

Možnost sjednané jednostranné změny úhrady za vedení účtu stavebního spoření ve fázi přiděleného úvěru se pro rok 2019 rovněž neuplatní.

 

SAZEBNÍK ÚHRAD Modré pyramidy stavební spořitelny, a.s., za poskytované služby pro FYZICKÉ OSOBY

STAVEBNÍ SPOŘENÍ
Úhrada za uzavření smlouvy o stavebním spoření 1 % z cílové částky (max. 10 000 Kč)
Úhrada za zvýšení cílové částky smlouvy o stavebním spoření 1 % z navyšované částky (max. 10 000 Kč)
Úhrada za vedení a správu účtu stavebního spoření 300 Kč ročně (25 Kč měsíčně)
Roční výpis z účtu stavebního spoření 25 Kč
Vystavení kopie formuláře „Přijetí smlouvy o stavebním spoření“ či „Potvrzení o vzniku smlouvy o stavebním spoření“ 100 Kč
Ukončení smlouvy o stavebním spoření před uplynutím šestileté doby od uzavření smlouvy nebo doby 6 let od posledního nakládání s naspořenou částkou 1 % z cílové částky
Úhrada za ukončení smlouvy o stavebním spoření ve zkrácené době 1 % z aktuálního zůstatku na účtu stavebního spoření
ÚVĚR
Úhrada za zpracování Smlouvy o úvěru ve fázi přiděleného úvěru zdarma
Úhrada za zpracování Smlouvy o úvěru ve fázi překlenovacího úvěru - Rychloúvěr zdarma
Úhrada za zpracování Smlouvy o úvěru ve fázi překlenovacího úvěru - Hypoúvěr 2 900 Kč
Úhrada za zpracování Smlouvy o úvěru ve fázi překlenovacího úvěru - Hypoúvěr s možností čerpání úvěru na návrh na vklad (plomba) 4 400 Kč
Úhrada za zpracování záručních listin k nemovité zástavě zdarma
Úhrada za zpracování změny Smlouvy o úvěru včetně změny související dokumentace do prvního čerpání úvěru zdarma
Úhrada za zpracování změny Smlouvy o úvěru zajištěném zástavním právem k nemovitosti včetně změny související dokumentace po prvním čerpání úvěru 4 000 Kč
Úhrada za zpracování změny Smlouvy o úvěru (mimo úvěry zajištěné zástavním právem k nemovitosti) včetně změny související dokumentace po prvním čerpání úvěru 2 000 Kč
Úhrada za změnu účelu pohotovostního úvěru* do doby specifikování objektu úvěru a předmětu zajištění 2 000 Kč
Úhrada za prodloužení doby pro čerpání pohotovostního úvěru* o 6 měsíců 2 000 Kč
Úhrada za vedení a správu účtu úvěru ve fázi přiděleného úvěru 300 Kč ročně (25 Kč měsíčně)
Úhrada za vedení a správu účtu úvěru ve fázi překlenovacího úvěru pro smlouvy o úvěru schválené od 1. 9. 2013 včetně zdarma
Úhrada za vedení a správu účtu úvěru ve fázi překlenovacího úvěru pro smlouvy o úvěru schválené do 31. 8. 2013 včetně 300 Kč ročně (25 Kč měsíčně)
Roční výpis z účtu úvěru ve fázi přiděleného úvěru 25 Kč
Roční výpis z účtu úvěru ve fázi překlenovacího úvěru 25 Kč
Vyčíslení a písemné potvrzení výše zůstatku úvěru zajištěného zástavním právem k nemovitosti iniciovaného klientem pro účely vypracování smluvní dokumentace (s výjimkou vyčíslení v období refixace) 4 000 Kč
OSTATNÍ
Mimořádný výpis z účtu stavebního spoření, z účtu úvěru ve fázi přiděleného úvěru nebo z účtu úvěru ve fázi překlenovacího úvěru vyžádaný klientem   50 Kč
Pokladní operace   zdarma
Náklady na poštovné a spoje s výjimkou odeslání finančních prostředků poštovní poukázkou typu B   zdarma
Odeslání finančních prostředků poštovní poukázkou typu B   dle ceníku České pošty, s.p.
Vystavení potvrzení o vinkulaci vkladu stavebního spoření ve prospěch třetí osoby   100 Kč
Úhrada nákladů za vyhotovení opisu smluvního dokumentu   300 Kč
Vyhotovení a odeslání upomínky, včetně aktivit s upomínáním souvisejících, při nesplácení poskytnutého úvěru. 1. upomínka zdarma
  2. nebo další upomínka 500 Kč za nedoplatek na upomínaném účtu
Vyhotovení a odeslání upomínky ke splnění smluvních podmínek vyplývajících ze smlouvy o úvěru 1. upomínka zdarma
  2. upomínka 500 Kč
  3. upomínka 900 Kč
Úhrada za posun splátek úvěru   500 Kč
Poskytnutí bankovní informace   200 Kč
Odborná konzultace   zdarma
Vyhodnocení rizik spojených s nemovitou zástavou bytová jednotka 2 900 Kč
  rodinný dům 4 500 Kč
  ostatní typy nemovitostí individuálně
Vypracování Zprávy o stavu výstavby a rekonstrukce   individuálně

Úhrady se zúčtují na vrub účtu účastníka stavebního spoření, účtu úvěru ve fázi přiděleného úvěru, účtu úvěru ve fázi překlenovacího úvěru.

Jsou osvobozeny od DPH s výjimkou služby za poskytnutí bankovní informace, vyčíslení a písemné potvrzení výše zůstatku úvěru iniciovaného klientem pro účely vypracování smluvní dokumentace (tyto úhrady jsou uvedeny včetně DPH).

Příloha: PDF icon SAZEBNÍK PRO FYZICKÉ OSOBY od 7. 4. 2017

Nahoru

RYCHLÉ ODKAZY - Zkratkou kam potřebujete...

Nahoru
Copyright © Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s., člen finanční skupiny Komerční banky.
Site created by PHD a.s., 4internet.cz
Často kladené otázky, Mapa webu, Podmínky používání internetových stránek

Mějte k nám ještě blíž.
Sledujte nás na sociálních sítích.