955 523 777

Řešení stížností a reklamací

Modrá pyramida neustále usiluje o poskytování služeb nejvyšší kvality.

Nastane-li však přesto situace, kdy nejste spokojeni s nabízenými produkty nebo službami či plněním povinností Modré pyramidy vyplývajících z platných právních předpisů, či s chováním jednotlivých zaměstnanců nebo poradců Modré pyramidy, jsme připraveni se vaší případnou stížností vážně zabývat. Vaší stížnost či reklamaci přijme kterýkoli pracovník Modré pyramidy nejlépe však:

  • na adrese kanceláře Modré pyramidy, kde máte sepsaný návrh na uzavření smlouvy
  • na klientské informační lince Modré pyramidy 955 523 777
  • na e-mailové adrese [email protected]

Pokud podáte stížnost či reklamaci osobně, je možné vyhotovit zápis z jednání, jehož kopii vám samozřejmě poskytneme.

Jestliže nejste spokojeni s řešením, obraťte se, prosím, písemně přímo na centrálu Modré pyramidy, Tým řešení klientských podání, Bělehradská 128, Praha 2.

Kontaktní údaje:
Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s
Tým řešení klientských podání
Bělehradská 128/222
120 21 Praha 2

Pokud nejste spokojeni s řešením ze strany týmu řešení klientských podání, můžete se obrátit na ředitele společnosti.

V případě, že nesouhlasíte s řešením vaší stížnosti či reklamace ani týmem řešení klientských podání a ředitelem společnosti, máte možnost písemně kontaktovat nezávislého ombudsmana, a to v souladu s Chartou ombudsmana.

Kontaktní údaje:
Ombudsman
Na Příkopě 33
P. O. Box 839
114 07 Praha 1
E-mail: [email protected]

Úplný Reklamační řád Modré pyramidy a Chartu ombudsmana naleznete v přiložených dokumentech.

Finanční arbitr

Případně můžete kontaktovat finančního arbitra. Jedná se o správní orgán pro tzv. mimosoudní vyrovnávání sporů, které se týkají platebního styku (např. provádění převodů peněžních prostředků, opravného zúčtování, inkasní formy placení nebo užívání elektronických platebních prostředků).

Kontaktní údaje:
Finanční arbitr ČR
Legerova 69
110 00 Praha 1
Tel.: +420 257 042 094
Fax: +420 257 042 089
E-mail: [email protected]
 

Česká národní banka

V záležitostech týkajících se dodržování zákazu používání nekalých obchodních praktik, dodržování zákazu diskriminace spotřebitele, dodržování povinností a pravidel pro informování o ceně služeb a způsobu jejich stanovení a dodržování povinností stanovených občanským zákoníkem pro uzavírání smluv o finančních službách uzavíraných na dálku, můžete své podněty, upozornění nebo stížnosti zasílat na Českou národní banku, která dohlíží nad dodržováním výše uvedených povinností. Česká národní banka však nerozhoduje o předmětu sporu, podáním se zabývá výhradně z toho hlediska, zdali byla dodržena pravidla jí dohlížených právních předpisů.

Kontaktní údaje:
ČNB
Samostatný odbor ochrany spotřebitele
Na Příkopě 28
115 03 Praha 1
Tel: +420 224 414 359 (2887)
Fax: +420 224 412 261
E-mail: [email protected]

Nahoru

RYCHLÉ ODKAZY - Zkratkou kam potřebujete...

Nahoru
Copyright © Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s., člen finanční skupiny Komerční banky.
Site created by PHD a.s., 4internet.cz
Často kladené otázky, Mapa webu, Podmínky používání internetových stránek

Mějte k nám ještě blíž.
Sledujte nás na sociálních sítích.