Zákonné ochranné doby (COVID)

Hodí se vědět

Ochrannou dobou se nazývá období, na které se vztahuje odklad veškerých splátek úvěrů včetně některých poplatků a dalších opakujících se úhrad. Pro právnické osoby se odkládají jen splátky jistiny.

Ochrannou dobu popisuje nový Zákon č. 177/2020 o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů v souvislosti s pandemií COVID, který nabyl účinnosti 17. dubna 2020.

Ochranná lhůta se v Modré pyramidě vztahuje na:

  • Všechny zajištěné i nezajištěné úvěry sjednané před 26. březnem 2020;
  • Úvěry, které nebyly k 26. březnu 2020 více než 30 dní v prodlení se splácením nebo které nebyly odstoupeny.

Zákon stanovuje, že klient musí ochrannou dobu dané úvěrující společnosti oznámit. Pokud jsou naplněny podmínky zákona, trvá ochranná doba od prvního dne měsíce, který následuje po měsíci, kdy klient doručil své oznámení o úmyslu využít ochranné doby. Klient si může zvolit délku ochranné doby do 31. července nebo do 31. října 2020.

Odklad splátek je primárně určen pro klienty zasažené pandemií, a s tím souvisejícím nouzovým stavem vyhlášeným Vládou ČR na území České republiky. Účelem tohoto kroku je překlenout nelehké období díky možnému poklesu či výpadku příjmů. Požádat o odklad můžete, pokud jste dlužníkem či spoludlužníkem u úvěru vedeného u Modré pyramidy.

Odklad se vztahuje u fyzických osob na celou výši splátek, to znamená, že nebudete po dobu odkladu platit měsíční splátky úvěru ani dospořování. Po tuto dobu Vám nebudou účtovány ani poplatky za vedení úvěrového účtu. Pojištění schopnosti splácet budete platit i nadále.

Po dobu ochranné doby bude úvěr úročen platnou úrokovou sazbou a tyto úroky zaplatíte až na úplném konci splácení Vašeho úvěru.

Pokud je ve vašich finančních možnostech hradit dále a úlevu ve splácení nepotřebujete, pak je pro Vás výhodnější o úlevu nežádat a ve splácení pokračovat. Čím dříve úvěr uhradíte, tím méně zaplatíte na úrocích. Modelový příklad najdete zde.

Pokud Vás ale negativně ovlivnila současná epidemie koronaviru, pomůže Vám odložení splátek soustředit se důležitější věci ve vašem životě. Odložením splátek budete úvěr splácet déle a bude i déle úročen, takže zaplatíte více na úrocích, než kdybyste úvěr spláceli dle původního plánu. Pokud se Vaše situace v budoucnu zlepší, je možné rychlost splácení zase „dohnat“ např. mimořádnými splátkami. Váš finanční poradce Vám rád poradí, až tato situace nastane.

Na našich webových stránkách naleznete online formulář, prostřednictvím kterého nám svůj úmysl o využití ochranné doby oznámíte. Ve formuláři si můžete vybrat délku ochranné doby (do 31. 07. 2020 nebo 31. 10. 2020), případně i úvěry, u kterých o ochrannou dobu žádáte. Žádost nelze podávat e-mailem, telefonicky, ani osobně u poradce.

K oznámení nemusíte dokládat žádné podklady. Ochranná doba je Vám poskytnuta ze zákona, takže nemusíte podepisovat ani žádný dodatek ke smlouvě, ani jiné dokumenty.

Prohlášení klienta o tom, že ochrannou dobu využívá z důvodu negativního ekonomického dopadu pandemie COVID-19, je povinnou součástí oznámení o využití ochranné doby a je součástí online formuláře. Pro využití ochranné doby je zapotřebí nám pouze potvrdit negativní ekonomický dopad pandemie na Vaši situaci – nic nám k oznámení nedokládáte a pro využití ochranné doby Modrá pyramida věcně konkrétní negativní dopady neposuzuje.

V souladu s důvodovou zprávou a záměrem zákonodárce se domníváme, že „ekonomický dopad pandemie“ je zapotřebí vykládat šířeji nejen jako přímý dopad ve formě výpadku příjmů, ale i např. snížení příjmu z nájmů, zvýšené náklady na péči o členy rodiny (z důvodu výpadku jejich příjmu, zvýšené náklady na léky, atp.), snížení hodnoty likvidních aktiv, která jste používali na úhradu běžných životních potřeb anebo další zvýšené náklady v souvislosti s pandemií.

Záměr zákonodárce nacházíme v důvodové zprávě k zákonu, která přirovnává pandemii COVID-19 k zásahu vyšší moci (zákonodárce původně plánoval odložit splátky u všech úvěrů). Ve stejném duchu pak zákon představila ministryně financí A. Schillerová, která navíc zdůraznila, že věřitelé oznámení klienta nepřezkoumávají.

Pokud se ve Vašem životě opravdu nic nezměnilo, neměli byste oznámení podávat. Jsme si vědomi velké šíře možných negativních ekonomických dopadů na Váš život a spoléháme na Vaši poctivost a na vzájemnou solidaritu.

Ano. Jsme připraveni Vám ji poskytnout u všech úvěrů, kde jste dlužníkem nebo spoludlužníkem.

Ne, stačí vyplnit formulář jen jednou. Vztahuje se na všechny úvěry, u kterých jste dlužníkem nebo spoludlužníkem.

Ano, v takovém případě na webovém formuláři vyplňte číslo smlouvy, u kterého o ochrannou dobu žádáte (můžete uvést i více smluv najednou). Pokud číslo nevyplníte, bude se formulář automaticky vztahovat na všechny úvěry u Modré pyramidy, u kterých jste dlužníkem nebo spoludlužníkem.

Vždy obdržíte obratem po odeslání webového formuláře na Vámi zadanou e-mailovou adresu automatický e-mail s rekapitulací Vaší žádosti.

Pokud bude Váš formulář vyplněn správně a úplně, nebudeme Vás telefonicky kontaktovat. Pokud budeme od Vás potřebovat nějaké doplnění, sami Vás emailem nebo telefonicky kontaktujeme. Prosíme proto o pečlivou kontrolu Vašich údajů ve formuláři, zrychlíte tím zpracování Vašeho oznámení.

Pokud bude vše v pořádku, obdržíte do cca 5 pracovních dní Vy a případní další spoludlužníci e-mailem (v případě, že máme Váš souhlas s elektronickou komunikací) nebo poštou informaci, že oznámení splňuje podmínky pro poskytnutí ochranné doby. Tento i následující dokumenty obdržíte na emailovou či korespondenční adresu, kterou máte platně registrovanou u Modré pyramidy, chráníme tím Vaše osobní údaje.

V průběhu prvního měsíce ochranné doby (uděláme vše pro to, aby se tak stalo do 7. kalendářního dne) obdržíte podrobné informace o ochranné době. Opět je budeme zasílat Vám a případným spoludlužníkům. Tato lhůta se může zdát dlouhá zejména těm, kteří požádají hned začátkem měsíce o ochrannou dobu, která je dle zákona ale až od dalšího měsíce. Není však zapotřebí nás kontaktovat – potvrzení o tom, že splňujete podmínky zákona a po dobu ochranné doby tedy nemusíte splácet, již budete mít.

Může se také stát, že některý z Vašich úvěrů bude splňovat podmínky a jiný ne. V takovém případě Vám ochrannou dobu poskytneme alespoň na ty úvěry, kde to bude možné.

Pokud úvěr nebude splňovat zákonné podmínky pro poskytnutí ochranné doby, obdržíte od nás do 5 cca pracovních dní tuto informaci emailem nebo poštou.

Ochranná doba se vztahuje na úvěry, které nebyly ke dni 26. března 2020 více než 30 dní po splatnosti nebo které nebyly odstoupeny. Většina úvěrů u Modré pyramidy tuto podmínku splňuje. Pokud máte pochybnosti, kontaktujte nás na naší klientské lince nebo info@mpss.cz, rádi Vám poradíme. Každopádně můžete vždy zkusit o ochrannou dobu požádat. Pokud Váš úvěr podmínky nesplní, zašleme Vám vyrozumění.

Pokud splňujete podmínky smlouvy, nemá žádost o využití ochranné doby na čerpání žádný vliv.

Po ukončení doby odkladu se vrátíte k pravidelnému splácení Vašeho úvěru. V důsledku odkladu se Vám prodlouží splatnost úvěru.

Není, vše zpracujeme zdarma. Úvěr však bude po dobu odkladu úročen a tyto úroky zaplatíte na konci splácení Vašeho úvěru.

Během odkladu neplatíte ani jistinu, ani žádné další poplatky spojené s úvěrem. Jen pokud u nás máte pojištění schopnosti splácet, platíte dál pojistné.

Zákon tuto možnost výslovně neupravuje. Pokud ale potřebujete úlevu ve splácení na delší dobu, zavolejte nám na 210 220 230, něco pro Vás zkusíme vymyslet.

Ano. Délku trvání zákonné ochranné doby (do 31. 10. 2020 nebo do 31. 7. 2020) si volíte na samotném začátku, a to v oznámení. Odpadnou-li negativní ekonomické dopady, pro které jste ochrannou dobu využili a chcete-li začít úvěr splácet v běžném režimu, můžete podat žádost o dřívější skončení ochranné doby. Dobře si to však promyslete, protože obnovení ochranné doby zákon neupravuje. Namísto předčasného ukončení lze využít po konci ochranné doby možnost rychlejšího splacení úvěru (pomůže s tím Váš poradce, až to bude aktuální).

Žádost o dřívější skončení ochranné doby je nutno doručit písemně do Modré pyramidy s ověřenými podpisy všech dlužníků a spoludlužníků úvěru. Podpisy si můžete nechat ověřit buď poradcem na pobočkách Modré pyramidy nebo úředně (např. služba CzechPoint na pobočkách České pošty). Požadavek na písemnou formu s ověřenými podpisy všech dlužníků a spoludlužníků úvěru vyplývá jak z požadavků pro komunikaci ve Všeobecných obchodních podmínkách Modré pyramidy, tak ze skutečnosti, že předčasné zrušení ochranné doby ovlivní všechny účastníky úvěru a je nutno zajistit, že všichni účastníci úvěru jsou na změnu ve splácení připraveni dříve, a tedy že se změnou souhlasí. Podání žádosti o předčasné zrušení ochranné doby si dobře se všemi účastníky rozmyslete, jelikož u smluv, u nichž takto ochrannou dobu ukončíte, se do ochranné doby již nebudete moci vrátit.

Ochranná doba Vám po podání žádosti skončí k poslednímu dni v měsíci, v němž jste doručili žádost o dřívější skončení do Modré pyramidy. Od následujícího měsíce po podání žádosti se tak Vaše smlouva vrátí do běžného režimu splácení. O přijetí Vaší žádosti Vás budeme písemně informovat.

Žádost o předčasné skončení ochranné doby jsme pro Vás připravili ke stažení a k vyplnění zde.

Pokud se rozhodnete pro ochrannou dobu, počítejte s tím, že se změny úrokových sazeb u Vašich úvěrů odsunou o délku trvání ochranné doby. Tím se prodlouží platnost současné úrokové sazby u Vašeho úvěru. K posunu dojde u všech úvěrů s odkladem, tedy nejen tam, kde má datum refixace proběhnout v době odkladu splátek, ale také tam, kde má nejbližší datum refixace proběhnout po skončení odkladu.

Na překlopení úvěrů do přidělené fáze nemá ochranná doba vliv.

Ochrannou dobu budou hlásit do bankovního registru všechny banky zvláštním příznakem určeným právě pro odklad z důvodu pandemie koronaviru. Záznam bude mít krátkodobý a neutrální charakter. Do budoucna nemá být dle zákona k této informaci přihlíženo při posuzování žádostí o nové úvěry.