800 101 554
Hlavní strana > O nás > Tiskové zprávy > Obchodní a finanční výsledky Modré pyramidy v roce 2009

Obchodní a finanční výsledky Modré pyramidy v roce 2009

 • V roce 2009 Modrá pyramida  uzavřela  188 000 smluv o stavebním spoření a jejich prodloužení - stala se tak dvojkou na trhu.
 • Nově poskytnuté úvěry na bydlení dosáhly solidních 10,5 mld. Kč.
 • Rekordním 40 500 klientům Modrá pyramida zprostředkovala bankovní a pojišťovací produkty.

Rok 2009 byl z pohledu obchodních i finančních výsledků pro Modrou pyramidu rokem velmi úspěšným a to i přes složité ekonomické prostředí, pokles zájmu o úvěry na bydlení a rostoucí nezaměstnanost.

V roce 2009 vzrostl významně zájem o stavební spoření u Modré pyramidy. Modré pyramidě se podařilo uzavřít rekordních 187 945 smluv o stavebním spoření (včetně navýšení), což je o 26 688 smluv více než v roce předcházejícím. Cílová částka uzavřených smluv vzrostla o necelou miliardu korun na 40,1 mld. Kč.

Celková  cílová částka smluv o stavebním spoření, které Modrá pyramida eviduje,  vzrostla oproti roku předcházejícímu o 7,7 mld. Kč a dosáhla výše 233,5 mld. Kč.

Přestože celkově zaznamenal trh stavebního spoření pokles zájmu o nové smlouvy, Modrá pyramida dokázala tento zájem zvýšit a stala se z tohoto pohledu dvojkou na trhu a posílila svůj tržní podíl o 5,7 % na celkových 21,2 % (dle počtu nově uzavřených obchodů).  Tento nárůst zájmu o stavební spoření u Modré pyramidy  svědčí o tom, že lidé stále  vyhledávají produkty, které jim poskytnou především vysokou míru bezpečí, optimální zhodnocení úspor a možnost  čerpání výhodného úvěru na  bydlení. Významnou roli zde sehrála také stále se zvyšující kvalita služeb rodinných finančních poradců Modré pyramidy a rozšíření nabídky o dva nové produkty – Prodloužení PLUS, určené pro stávající klienty a Spoření EFEKT pro nové i stávající klienty.

Celkový objem vkladů na účtech stavebního spoření vzrostl v roce 2009 o 2,7 %  na  67,1 mld. Kč.

Přestože v úvěrové oblasti zaznamenala Modrá pyramida mírný pokles, tržní podíl udržela. V roce 2009 poskytla 15 986 úvěrů v objemu 10,4 mld. Kč, což znamenalo pokles  o 9,4 %, přičemž celkově klesl objem úvěrů poskytnutých všemi stavebními spořitelnami o 11% (dle údajů zveřejněných ČTK).

Méně úvěrů poskytly  především mimopražské regiony, naopak pražské regiony a  Hypocentrum Modré pyramidy dokázaly navýšit objem poskytnutých úvěrů až o 18 %. Nejoblíbenějším produktem byl i v roce 2009 Hypoúvěr,  zájem vzrostl také o úvěry určené na renovace a modernizace bydlení a to i formou nově zavedeného Rychloúvěru.  V roce 2009 činila průměrná výše překlenovacích úvěrů včetně Hypoúvěrů  805 tis. Kč,  přidělených úvěrů 194 tis. Kč.

Celkový objem poskytnutých úvěrů na bydlení vzrostl v roce 2009 o 16 % a dosáhl  45,6 mld Kč, poměr poskytnutých úvěrů na bydlení k přijatým spořícím vkladům vzrostl již na 67,9%.

Modrá pyramida nabízí produkty pro celou rodinu a klienti to velice oceňují. Svědčí o tom vysoký prodej především tzv. Modrých produktů, které byly vyvinuty v rámci Skupiny Komerční banky a kterých Modrá pyramida zprostředkovala v minulém roce 20 734 ks – šlo především o Modré konto a Modré konto Plus, Modrou půjčku a Modrou kreditní kartu. Významný zájem pokračoval také o penzijní připojištění od Penzijního fondu KB, o rizikové životní pojištění PYRAMIDA od KB pojišťovny či o životní pojištění a pojištění majetku  pojišťovny Allianz. Celkem zprostředkovala Modrá pyramida v loňském roce  19 803 těchto produktů. 

Zájem a důvěra klientů Modré  pyramidy je dána šíří a pestrostí obchodní nabídky, ale především stále rostoucím počtem,  kvalitou a rozsahem služeb sítě rodinných finančních poradců. Klientský servis poskytuje 1 537  kvalifikovaných  poradců Modré pyramidy ve 262   prodejních místech po celé České republice. 

FINANČNÍ VÝSLEDKY

(neauditované údaje podle českých účetních standardů)

 • Úvěry a pohledávky za klienty vzrostly o 16  % na  45, 6 mld. Kč.
 • Vklady klientů vzrostly o 2,1 % na  67, 1 mld. Kč.
 • Celková bilanční suma  k 31. prosinci 2009 vzrostla o 7,6 % oproti konci roku 2008 a dosáhla 76,1 mld. Kč.
 • Kapitálová přiměřenost se oproti roku 2008 zvýšila o 1,5 % na 11,14 %.
 • Poměr poskytnutých úvěrů na bydlení k přijatým spořícím vkladům vzrostl  o  8,1 %  na 67,9%.
 • Čisté bankovní výnosy vzrostly v porovnání s rokem 2008 o 11,0 % na 1 593,9 mil. Kč.
 • Celkové provozní náklady  byly v r. 2009 nižší o 8,7 % a dosáhly 674,4 mil. Kč.
 • Náklady na riziko se v porovnání s rokem 2008 zvýšily o 59,3 % na 132 mil. Kč.
 • Čistý zisk se v porovnání s rokem 2008 zvýšil o 27,5 % na 739,7 mil. Kč.
 • Ziskovost kapitálu (ROAE) se oproti roku 2008 zvýšila o 0,8 % na 26,2 %.

 

Přílohy: PDF icon Obchodní a finanční výsledky Modré pyramidy v roce 2009

Nahoru

Volejte 800 101 554

RYCHLÉ ODKAZY - Zkratkou kam potřebujete...

Nahoru
Copyright © Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s., člen finanční skupiny Komerční banky.
Site created by PHD a.s., 4internet.cz
Často kladené otázky, Mapa webu, Podmínky používání internetových stránek

Mějte k nám ještě blíž.
Sledujte nás na sociálních sítích.