800 101 554
Hlavní strana > O nás > Tiskové zprávy > Obchodní a finanční výsledky Modré pyramidy v roce 2008

Obchodní a finanční výsledky Modré pyramidy v roce 2008

Modrá pyramida se vyprofilovala jako "banka pro rodinu"
- zaznamenala rostoucí zájem o stavební spoření a "modré produkty"
- svým klientům nabídla novinku - Rychloúvěr s vyřízením do 24 hodin.
V Praze dne 20. února 2009. Modrá pyramida se v loňském roce vyprofilovala jako "banka pro rodinu", vedle klasického stavebního spoření a úvěrů na bydlení nabízeli její vysoce kvalifikovaní rodinní finanční poradci další bankovní a pojišťovací produkty.
V roce 2008 se výrazně zvýšil zájem o stavební spoření. Klienti uzavřeli u Modré pyramidy celkem 161 257 smluv o stavebním spoření (včetně navýšení), což je o 37 140 smluv více než v roce předcházejícím.
Nárůst zaznamenala Modrá pyramida také v cílových částkách: v roce 2008 byly uzavřeny smlouvy o stavebním spoření s celkovou cílovou částkou 39,2 mld. Kč, oproti 35 mld. Kč v roce předcházejícím.
Celková cílová částka smluv o stavebním spoření, které Modrá pyramida eviduje, vzrostla oproti roku předcházejícímu o téměř 11 mld. Kč a dosáhla rekordní výše 225,8 mld. Kč.
Tento nárůst zájmu o stavební spoření u Modré pyramidy svědčí o tom, že lidé stále více vyhledávají produkty, které jim poskytnou optimální zhodnocení úspor, vysokou míru bezpečí a možnost čerpání výhodného úvěru na financování bydlení. Významnou roli zde sehrává i stále se zvyšující kvalita služeb rodinných finančních poradců Modré pyramidy
V úvěrové oblasti zaznamenala Modrá pyramida určitý pokles (cca o 18 %). Bylo to způsobeno především tím, že obecně klesal zájem o úvěry hypotečního typu, což se výrazně dotklo prodeje Hypoúvěrů. Navzdory tomuto nepříznivému vývoji na trhu však Modrá pyramida dokázala poskytnout 17 788 úvěrů v objemu 11,5 mld. Kč. (oproti loňským 25 531 úvěrů v objemu 14 mld. Kč). Ke zvýšení zájmu o úvěry došlo především v posledních měsících roku, kdy Modrá pyramida opět dosahovala tržního podílu dle objemu nových úvěrů zhruba 18 až 19 %. V roce 2008 činila průměrná výše přidělených úvěrů 169 tis. Kč, překlenovacích včetně Hypoúvěrů dokonce 786 tis. Kč.
Vzhledem k tomu, že se klienti stavebních spořitelen nyní více orientují na opravy a modernizace bydlení, uvedla Modrá pyramida pro své stávající klienty na trh novinku - Rychloúvěr s vyřízením do 24 hodin a unikátní možnost orientace v nabídce na www.bydleninasklade.cz. Zde si klient velice jednoduše a přehledně může vybrat, zda chce zateplit fasádu nebo například opravit střechu. Těm, kteří uvažují o pořízení bydlení nebo rozsáhlejší renovaci, nabízí Modrá pyramida až do konce února akční snížení úrokové sazby vybraných Hypoúvěrů až o 0,3 % p.a. (při uzavření Modrého konta nebo Modrého konta Plus)
Modrá pyramida je bankou pro rodinu a je také tak klienty přijímána. Svědčí o tom prodej především tzv. Modrých produktů, které byly vyvinuty v rámci Skupiny Komerční banky a kterých Modrá pyramida zprostředkovala v minulém roce více než 22 tisíc - šlo o Modré konto a Modré konto Plus, Modrou půjčku a Modrou kreditní kartu. Zájem byl také o Penzijní fond KB, o rizikové životní pojištění PYRAMIDA od Komerční pojišťovny, a.s. či o životní pojištění a pojištění majetku Allianz pojišťovny, a.s. Celkem zprostředkovala Modrá pyramida v loňském roce 18 000 těchto produktů.
Zájem klientů o produkty Modré pyramidy je dán šíří a pestrostí obchodní nabídky, která zahrnuje vedle stavebního spoření a úvěrů na bydlení 15 dalších bankovních a pojišťovacích produktů, ale také stále rostoucí kvalitou služeb sítě rodinných finančních poradců působících po celé České republice.


FINANČNÍ VÝSLEDKY
(neauditované údaje podle českých účetních standardů)
Čisté bankovní výnosy vzrostly v porovnání s rokem 2007 o 25,8 % na 1 436,2 milionů Kč.
Celkové provozní náklady byly v r. 2008 vyšší o 10,3 % a dosáhly 738,5 milionů Kč.
Náklady na riziko se v porovnání s rokem 2007 snížily o 10,1 % na 83,1 milionů Kč.
Čistý zisk se v porovnání s rokem 2007 zvýšil o 34,4 % na 580,3 milionů Kč.
Celková bilanční suma k 31. prosinci 2008 vzrostla o 4,2 % oproti konci roku 2007 a dosáhla 70,7 miliardy Kč.
Čisté úvěry a pohledávky za klienty vzrostly o 19,1% na 38,8 miliardy Kč.
Vklady klientů vzrostly o 2,7 % na 65,8 miliardy Kč.
Kapitálová přiměřenost se oproti roku 2007 zvýšila o 1,3 procentního bodu na 9,7 %.
ROAE (návratnost kapitálu) se oproti roku 2007 zvýšilo o 1,8 procentního bodu na 25,4 %.

Přílohy: PDF icon Obchodní a finanční výsledky Modré pyramidy v roce 2008

Nahoru

Volejte 800 101 554

RYCHLÉ ODKAZY - Zkratkou kam potřebujete...

Nahoru
Copyright © Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s., člen finanční skupiny Komerční banky.
Site created by PHD a.s., 4internet.cz
Často kladené otázky, Mapa webu, Podmínky používání internetových stránek

Mějte k nám ještě blíž.
Sledujte nás na sociálních sítích.