800 101 554
Hlavní strana > Pro klienty > Spolupracující firmy > Zeměměřická kancelář Ing. Přemysl Plch

Zeměměřická kancelář Ing. Přemysl Plch

Naše kancelář poskytuje zeměměřické (geodetické) služby převážně v katastru nemovitostí a činnosti související s přípravou a prováděním staveb:

 • Geometrické plány pro
  - rozdělení pozemků pro prodej, koupi nebo směnu
  - pro vyznačení nových budov pro kolaudaci
  - pro vyznačení rozestavěných budov např. pro získání úvěru
  - pro vymezení rozsahů věcných břemen např. pro přístup na pozemek nebo pro uložení inženýrských sítí
  - pro průběh vytyčené nebo upřesněné hranice pozemku
  - pro doplnění pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci do KN
 • Vytyčení vlastnických hranic pozemků, vyhotovení Souhlasných prohlášení pro zpřesnění hranice
 • Vytyčení prostorové polohy staveb před zahájením výstavby, podrobné vytyčení staveb
 • Vyhotovení účelových map
 • Zaměření polohopisu a výškopisu jako podkladů pro projekty
 • Zaměření skutečného provedení staveb, zaměření stávajícího stavu staveb
 • Sepsání návrhů na vklad do katastru, zprostředkování vyhotovení smluv pro převod práv v katastru nemovitostí

Místo

Dolní Lhota 95
67801 Blansko
Česká republika
49° 22' 59.1996" N, 16° 38' 2.7168" E
CZ
Dolní Lhota 95
67801 Blansko 49° 22' 59.1996" N, 16° 38' 2.7168" E

Nahoru

Volejte 800 101 554

RYCHLÉ ODKAZY - Zkratkou kam potřebujete...

Nahoru
Copyright © Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s., člen finanční skupiny Komerční banky.
Site created by PHD a.s., 4internet.cz
Často kladené otázky, Mapa webu, Podmínky používání internetových stránek

Mějte k nám ještě blíž.
Sledujte nás na sociálních sítích.