955 523 777
Hlavní strana > Pro klienty > Odpovědi na časté dotazy klientů

Odpovědi na časté dotazy klientů

Pro lepší přehlednost jsme dotazy rozdělili do několika základních kategorií, abyste rychleji našli, co potřebujete.

Pokud máte otázky ohledně Biometrického podpisu, přejděte prosím na následující odkaz zde.

Když spoříte nebo se chystáte začít

Uvažuji o uzavření smlouvy o stavebním spoření, ale vyhovovalo by mi, kdybych mohl peníze ukládat jednorázově ve vyšších částkách a nepravidelně. Je to možné?

Nepravidelné ukládání finančních prostředků je možné. Dávejte si ale pozor, abyste se nedostali do situace, kdy budete v prodlení s úhradou více než 6 minimálních měsíčních vkladů. Z praktických důvodů tedy účastníkům doporučujeme spořit formou pravidelných měsíčních vkladů.

Mohu si navýšit cílovou částku u své stávající smlouvy o stavebním spoření?

Ano, cílovou částku je možné v průběhu spoření samozřejmě navýšit. Podmínky navýšení cílové částky se řídí sjednanými Všeobecnými obchodními podmínkami a aktuálním Sazebníkem úhrad. Při navýšení cílové částky zároveň přijímáte aktuální Všeobecné obchodní podmínky Modré pyramidy.

Když si chcete vzít úvěr

Chystám se na rekonstrukci domu. Co vše mohu financovat úvěrem od Modré pyramidy?

Našimi úvěry můžete financovat téměř vše, co je spojeno s bydlením. Například v rámci rekonstrukce vám tak pomůžeme s financováním výměny oken, zateplením domu, nové střechy, ale i s pořízením nové kuchyňské linky včetně spotřebičů a dalšího vybavení domácnosti.

Zatím nemám smlouvu o stavebním spoření, mohu získat úvěr na rekonstrukci nemovitostí?

Můžete využít úvěr překlenovací. Podle výše celkové investice můžete zvolit Hypoúvěr, který je třeba zajistit nemovitostí a je určen spíše pro větší investice, nebo Rychloúvěr, který je možné získat bez zajištění. Konkrétní podmínky vám sdělí finanční poradce Modré pyramidy, případně pracovníci naší infolinky 955 523 777.

Uvažuji o překlenovacím úvěru na koupi nemovitosti a zajímalo by mě, jak Modrá pyramida v praxi přistupuje k předčasnému splacení úvěru dle nového zákona o spotřebitelském úvěru č. 257/2016 Sb.?

V souladu se zákonem máte jako spotřebitel právo spotřebitelský úvěr zcela nebo zčásti splatit kdykoliv po dobu trvání spotřebitelského úvěru. Zároveň máte právo bez náhrady nákladů za předčasné splacení uhradit předčasně 25 % celkové výše spotřebitelského úvěru vždy během 1 měsíce přede dnem výročí uzavření smlouvy o spotřebitelském úvěru na bydlení. Právo předčasně splatit celý spotřebitelský úvěr na bydlení bez náhrady nákladů máte rovněž do 3 měsíců poté, co Vám sdělíme novou výši zápůjční úrokové sazby (refixace).

V případě úplného předčasného splacení úvěru Modrá pyramida souhlasí, abyste si jako klient případně zřídil v pořadí další zástavní právo k nemovitosti, jíž je zajištěn úvěr dle smlouvy pro Modrou pyramidu jakožto zástavního věřitele prvého v pořadí.

Po uhrazení všech Vašich závazků Modrá pyramida standardním postupem vystaví příslušné kvitance a provede veškeré operace související s ukončením dotčeného smluvního vztahu.

Rodiče mají možnost odkoupit byt do osobního vlastnictví. Smlouvu o stavebním spoření nemají. Mohu si na svoji smlouvu o stavebním spoření vzít úvěr a použít ho na zaplacení bytu rodičů?

Ano. Stačí prokázat, že účelem úvěru je financování bytových potřeb rodinného účastníka v tzv. řadě přímé (děti, vnoučata, pravnoučata, rodiče, prarodiče, praprarodiče plus sourozenci, manžel/ka či registrovaný partner/ka).

Je nutné čekat s žádostí o úvěr, až budu mít vyřízené stavební povolení? Chystám se na rekonstrukci bytu. Zažádal jsem o stavební povolení, ale to bude vydáno až za půl roku.

Úvěr si můžete vyřídit ihned, stačí doložit doklady o příjmu a případně k zajištění úvěru. Doklady k účelu úvěru (stavební povolení, smlouva o dílo, faktury) pak doplníte před prvním čerpáním úvěru.

Mám smlouvu o stavebním spoření již dva roky a zůstatek na účtu 68 000 Kč. Moje cílová částka je 350 000 Kč. Kdybych chtěl získat úvěr, musím jej zajistit nemovitostí?

Zajištění nemovitostí pro takovou výši úvěru není nutné.  Při splnění podmínek Modré pyramidy můžete získat Rychloúvěr  až do výše 800 000 Kč bez zajištění. Na konkrétní podmínky se zeptejte svého finančního poradce, případně kontaktujte naši infolinku 955 523 777.

Když jste získali nárok na přidělený úvěr

Potřebuji úvěr ve výši 250 000 Kč. Musím tento úvěr zajistit ručiteli nebo jiným způsobem?

Zajištění úvěru není nutné. Při splnění všech podmínek  je možné poskytnout úvěr bez zajištění až do výše 800 000 Kč. Pro detailní informace o podmínkách poskytnutí úvěru využijte naši infolinku 955 523 777 nebo kontaktujte svého poradce.

Chci zrekonstruovat byt, který je v družstevním vlastnictví, ale v letošním roce jsem začal s podnikatelskou činností, takže nemohu doložit pravidelný příjem a zároveň družstevním bytem nemohu úvěr zajistit.

I pro vaši aktuální situaci nalezneme v Modré pyramidě řešení. Při splnění podmínek poskytujeme úvěry bez nutnosti prokazovat příjem, zároveň až do výše 800 000 Kč také bez zajištění.

Stavební spoření v rodině

Uzavřel jsem smlouvu na svou nezletilou dceru a nyní na tu samou smlouvu potřebuji čerpat úvěr. Za jakých podmínek je to možné?

Úvěr ze stavebního spoření uzavřeného na nezletilé dítě je možné čerpat vždy jen se souhlasem opatrovnického soudu.

Uzavřela jsem smlouvu na syna. Mohu se smlouvou dál nakládat, až syn dosáhne plnoletosti?

Nikoliv. I když na smlouvu budete spořit ještě v době jeho zletilosti, smlouvu již může váš syn ukončit sám nebo si na ni vzít úvěr.

Po narození dcery jsem jí uzavřela smlouvu o stavebním spoření. Nyní je již smlouva po zákonné vázací lhůtě, přestože je dcera ještě stále nezletilá, ráda bych prostředky vybrala.

Ukončení smlouvy a výběr prostředků je samozřejmě možný. Bližší informace naleznete ZDE.

Ostatní

Rád bych vám sdělil námět na zlepšení vaší činnosti, jakým způsobem mám postupovat?

Velmi si vážíme jakékoli zpětné vazby. Náměty na zlepšení, reklamace či stížnosti nám můžete předat:

  1. písemně na adresu Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s., Oddělení řízení kvality, Bělehradská 128, č. p. 222, Praha 2, 120 21
  2. písemně na e-mailovou adresu [email protected]
  3. písemně prostřednictvím datové schránky ID: vf4e8u8
  4. osobně na Klientském a informačním centru Modré pyramidy, Bělehradská 128, č. p. 222, Praha 2, 120 21

RYCHLÉ ODKAZY - Zkratkou kam potřebujete...

Nahoru
Copyright © Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s., člen finanční skupiny Komerční banky.
Site created by PHD a.s., 4internet.cz
Často kladené otázky, Mapa webu, Podmínky používání internetových stránek

Mějte k nám ještě blíž.
Sledujte nás na sociálních sítích.