800 101 554
Hlavní strana > 8 Kroků k úspěšnému nákupu nemovitosti

8 Kroků k úspěšnému nákupu nemovitosti

Nastěhujte se do vlastního bez rizik

1. Kontrola technického stavu  

Důkladně prostudujte stavebně technický stav vybrané nemovitosti.

K prohlídce nemovitosti přizvěte odborníka - Inspektora nemovitosti, který odborně posoudí a zhodnotí celkový stav nemovitosti. Od prodávajícího si vyžádejte vyúčtování energií nebo průkaz energetické náročnosti budovy. Ověřte si místní poměry a zjistěte si, zda je nemovitost přístupná po veřejné komunikaci. v případě nejistoty nahlédněte do územního plánu obce a ujistěte se, že se v okolí vybrané nemovitosti neplánují realizovat aktivity, které by ji mohly znehodnotit.

2. Ověření právních vad a omezení  

Vyžádejte si výpis z katastru nemovitostí, ve kterém naleznete veškeré podstatné informace ke každé nemovitosti.

List vlastnictví potvrdí totožnost vlastníka nemovitosti. Zároveň informuje, zda k dané nemovitosti není zřízeno zástavní právo, předkupní právo, právo věcného břemene nebo zda není veden výkon rozhodnutí (exekuce) prodejem dané nemovitosti. V listu vlastnictví jsou dále vyznačeny i právě probíhajících řízení týkající se nemovitosti (např. řízení o vkladu zástavního práva apod.). Pokud narazíte na cokoli, co vám není jasné, nechte si vše vysvětlit na katastrálním úřadě. Nahlédněte do katastru nemovitostí a do "spisu" týkajícího se nemovitosti, z něhož zjistíte vše potřebné.

3. Znejte totožnost vlastníka nemovitosti  

Před uzavřením kupní smlouvy si vyžádejte aktuální výpis z katastru nemovitostí.

Jde o doklad identifikující vlastníka nemovitosti. Aktuální výpis z katastru vystaví Katastrální úřad nebo služba CzechPoint, nacházející se na každé poště. Před podpisem kupní smlouvy osobně ověřte totožnost prodávajícího. Pokud nemovitost kupujete od právnické osoby, zjistěte, kdo je za ni oprávněn jednat (výpisem z obchodního rejstříku apod.). Trvejte na předložení dokladů. Dbejte na to, aby byly aktuální.

4. Stanovte si podmínky předání nemovitosti  

V kupní smlouvě má být jasně stanoveno kdy, v jakém stavu, s jakým vybavením a s jakými dokumenty se nemovitost předá.

Předání nemovitosti má proběhnout na základě předávacího protokolu, který by měl obsahovat podrobný soupis věcí, dokumentů a stav nemovitosti. Při předávání si pořiďte fotodokumentaci (ideálně nezávislé strany), případně ověřte stavebně technický stav kupované nemovitosti nezávislým odborníkem. Zamezíte tím případným sporům.

5. Ověření vlastnictví pozemku  

Pokud kupujete byt, zjistěte, kdo je vlastníkem pozemku, na kterém stojí bytový dům.

Ve většině případů kromě bytu kupujete rovněž podíl pozemku, na kterém stojí bytový dům. Pokud tomu tak není, informujte se o právním stavu pozemku pod domem, zejména o jeho vlastníku či o případném režimu jeho prodeje vlastníkům jednotlivých bytů, jež se v domě nacházejí (podmínky prodeje, kupní cena apod.).

6. Znalost rizik v případě pořizování družstevního bytu  

V případě koupě družstevního bytu podrobně prostudujte stanovy bytového družstva.

Můžou obsahovat různá omezení či sankce, o kterých byste měli vědět – z právního hlediska nekupujete byt, ale jsou na vás převáděna práva a povinnosti spojená s členstvím v bytovém družstvu.

7. Volba způsobu platby při podpisu smlouvy  

Volte možnost složení celé částky kupní ceny do vhodné formy úschovy.

Nejjistější způsob je zvolit bankovní úschovu. Alternativou může být advokátní nebo notářská úschova. Ve smlouvě o úschově si stanovíte vzájemné podmínky, po jejichž splnění bude uvolněna částka (kupní cena) prodávajícímu (například až v okamžiku, kdy budete na katastru uvedený jako nový vlastník). V tomto případě se prodávajícímu nestane, že by neměl peníze a zároveň už nebyl vlastníkem nemovitosti. Kupujícímu se nestane, že by zaplatil peníze a nepřešlo na něj vlastnické právo na nemovitost. V případě zájmu vám bankovní úschovu zprostředkujeme. Více informací na: www.kb.cz/cs/obcane/ucty/ostatni-ucty-a-sluzby/dohoda-o-sprave-kupni-ceny

8. Nezapomeňte na daň  

Daň z nabytí nemovitých věcí, dřív známá jako daň z převodu nemovitosti, se odvádí z úplatných převodů nemovitostí.

Plátcem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující. Sazba daně z nabytí nemovitých věcí činí 4 % ze základu daně. Základem daně je cena nemovitosti. Vycházet lze z kupní ceny nemovitosti nebo ze směnné hodnoty – na základě typu, polohy a charakteru nemovitosti jej určuje finanční úřad. Daň se vypočte z vyšší z nich.

Úplatný převod nemovitosti je od daně osvobozený, pokud se jedná o:

  • První úplatný převod novostavby (domu či bytu), ke kterému dojde nejpozději do pěti let od chvíle, kdy lze stavbu užívat.
  • První úplatný převod jednotky určené k bydlení vzniklé stavební úpravou (nástavbou, přístavbou), ke které dojde během prvních pěti let od doby, kdy lze jednotku užívat.
  • Převod majetku družstev do vlastnictví jejich členů.

Daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí je nutné podat do konce třetího kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byl proveden vklad práva do katastru nemovitostí. Daňové přiznání podáváte finančnímu úřadu, v jehož obvodu se nemovitost nachází.

Nahoru

Volejte 800 101 554

RYCHLÉ ODKAZY - Zkratkou kam potřebujete...

Nahoru
Copyright © Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s., člen finanční skupiny Komerční banky.
Site created by PHD a.s., 4internet.cz
Často kladené otázky, Mapa webu, Podmínky používání internetových stránek

Mějte k nám ještě blíž.
Sledujte nás na sociálních sítích.